Polska w tegorocznym Indeksie Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation i The Wall Street Journal zajęła 45. miejsce na świecie. Rok temu była na 39. pozycji, a w roku 2015 – na 42. Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 pkt, podczas gdy…
Według Warsaw Enterprise Institute, polskiego partnera raportu, wskaźnik Polski , który pogorszył się o jeden punkt w stosunku do ubiegłego roku, w dużej mierze wynika ze wzrostowej dynamiki reform innych państw, co pozwoliło im wysunąć się przed Polskę.
Średnia globalna wolność gospodarcza wzrosła w tegorocznym indeksie o 0,2 pkt., do rekordowego poziomu 60,9 pkt. Z kolei średnia dla Europy wyniosła 68,0 pkt.
Tegoroczna pozycja Polski pod względem punktów dała nam wynik powyżej średniej światowej i powyżej średniej europejskiej. (…) W stosunku do 2013 roku, kiedy zmieniła się metodologia, urośliśmy w sumie o 2,3 pkt. Od roku 2008, co kilka lat, Polska przeżywała drobne załamania w drodze do pełnej wolności. Było tak w roku 2009 i 2012. Często przy tak małych odchyleniach wynika to nie z tego, co się dzieje w Polsce, ale z tego co dzieje się w naszym otoczeniu. (…) Istotny jest trend wzrostowy, który trwa cały czas od 2008 roku – powiedział Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute na środowej prezentacji indeksu.
W tegorocznym rankingu w kategorii prawa własności zajęliśmy 59. miejsce, dostając 60,8 pkt, czyli o 4,2 mniej niż przed rokiem. Tutaj odczuliśmy ustawę ograniczającą obrót ziemią rolną i lasami. Niezależnie od intencji ustawodawcy musiało to wpłynąć na odczyt, jeżeli chodzi o prawa własności – wyjaśnił Wróblewski. W kategorii “Poziom Korupcji” zajęliśmy 37. miejsce, dostając 55,5 pkt., czyli o 5,5 mniej niż w ubiegłorocznym rankingu.
Według Warsaw Enterprise Institute w tegorocznym zestawieniu na szczególną uwagę zasługuje wyższy o 3,5 pkt. odczyt w zakresie rynku pracy. Zawdzięczamy to głównie wydłużeniu umowy na czas określony do 33 miesięcy – powiedział Wróblewski.
O 0,6 pkt. wzrósł odczyt w kategorii dotyczącej fiskalizmu, a o 0,4 pkt. wzrósł odczyt w zakresie wydatków publicznych. W kategorii otwartości rynku odnotowaliśmy spadek tylko w handlu i to jedynie o 0,1 pkt.
Według raportu pierwsza piątka krajów świata pod względem wolności gospodarczej to: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Australia i Szwajcaria. W Europie pierwsza trójka to: Szwajcaria, Estonia i Irlandia.
Obecna podczas prezentacji wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała, że nasz spadek w rankingu jest niewielki i ciągle pozwala mieścić się Polsce na nie najgorszej pozycji. Zauważyła, że w tegorocznym rankingu wyprzedziliśmy nie tylko Białoruś , Ukrainę, Słowację, czy Węgry , ale również Włochy, Francję, Hiszpanię czy Belgię.
Nasza pozycja nie jest satysfakcjonująca, chcemy więcej. Mamy nadzieję, że interwencje legislacyjne, które zostały podjęte przez resort rozwoju, czyli konstytucja dla biznesu i tak zwane 100 ułatwień dla firm, pozwolą nam spotkać się w przyszłym roku ze wskaźnikami punktowo wyższymi – dodała Emilewicz.
Indeks Wolności Gospodarczej obejmuje 180 państw w tym 44 w Europie. Wskaźnik przygotowywany jest przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od ponad 20 lat. Celem Indeksu Wolności Gospodarczej jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje , finanse).

Similarity rank: 6.4
Sentiment rank: 2.1