Home Polish Polish — mix O biznesie, Europie i Polsce. Ruszył ważny kongres

O biznesie, Europie i Polsce. Ruszył ważny kongres

142
0
SHARE

Potrzebny jest nowy pomysł na Europę. Dawny porządek już nie działa – mówili uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podczas inauguracji…
Potrzebny jest nowy pomysł na Europę. Dawny porządek już nie działa – mówili uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach podczas inauguracji jego 9. edycji. Podkreślali, że propozycje oparte na podziale Unii Europejskiej są najgorszą z recept. Kluczowym tematem tegorocznego Kongresu w Katowicach są bieżące wyzwania gospodarcze dla Polski i Europy oraz ich wpływ na funkcjonowanie biznesu. Podczas sesji inauguracyjnej b. premierzy państw Centralnej Europy oraz minister ds. europejskich Konrad Szymański rozmawiali głównie o obecnych wyzwaniach politycznych wobec kryzysu Unii Europejskiej.
B. premier i b. szef Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, który od pierwszej edycji Kongresu stoi na czele jego rady programowej podkreślił, że żadne z obecnych zagrożeń dla UE nie zostało dotąd rozwiązane, a przybywa nowych. Buzek wskazał przy tym, że sprawy europejskie, nawet omawiane na ogólnym poziomie, w istocie mają duży wpływ na działanie przedsiębiorców, także polskich. W tym kontekście b. premier podkreślił, że katowicki Kongres zawsze był miejscem stawiania trudnych, czasem kontrowersyjnych, pytań i szukania na nie odpowiedzi. Zaznaczył, iż tegoroczna dyskusja wpisuje się m.in. w debatę dotyczącą tzw. Białej Księgi Komisji Europejskiej, która ma być próbą odpowiedzi na obecną sytuację Europy. – Chcemy formułować pierwsze odpowiedzi, w jakim kierunku iść, co – w imieniu przedsiębiorców – sugerować politykom – mówił Buzek. Podczas otwierającej sesji debaty b. premier Słowacji, prezes thinktanku Wilfried Martens Centre for European Studies Mikulas Dzurinda uznał, że przyszłość Europy będzie realnie wypadkową różnych obecnie rozważanych jej scenariuszy. Namawiał do zdefiniowania kompetencji instytucji na poziomie europejskim i krajowym wskazują, że kluczem powinna być silniejsza współpraca, lecz nie centralizacja, ujednolicanie. Minister Szymański pytany o pogląd polskiego rządu na zagrożenia związane m.in. z “Europą dwóch prędkości” zaznaczył, że to jeden z kluczowych wymiarów dyskusji nt. przyszłości Europy. Podkreślił, że mimo nieporozumień czy napięć związanych z różnicami politycznymi, UE z polskiego i środkowoeuropejskiego punktu widzenia pozostaje kluczowym wymiarem dobrobytu, wzrostu, szczególnie w zakresie roli, jaką odgrywa wspólny rynek.
Jego zdaniem to także punkt odniesienia dla dyskusji o przyszłości UE. – Różne systemowe pomysły na dzielenie Europy oznaczają potężne ryzyko dla integralności wspólnego rynku, który reprezentuje 500 mln obywateli, konsumentów, podatników. To olbrzymia siła – wybił. – Podziały UE, bez względu na scenariusz podziału, zmierzają do osłabienia Europy. Żadnego europejskiego problemu czy to w zakresie pozycji w handlu międzynarodowym, czy zdolności do obrony modelu społeczno-gospodarczego, żadnego z ważnych problemów bezpieczeństwa nie rozwiążemy przez dzielenie Europy – przestrzegł minister ds. europejskich. – Będziemy namawiali (…) , by wszystkie reformy europejskie pisać na bazie zachowania wspólnego rynku – zadeklarował. Zdiagnozował jednocześnie, że UE musi udowodnić obywatelom swój sens rozwiązując istotne problemy: bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz trwałości dobrobytu. Podkreślił, że Europa być może nie rozwiąże każdego problemu, ale powinna pomagać w rozwiązywaniu problemów ponadnarodowych. Zaznaczył, że państwa członkowskie, również centralnej Europy, muszą odgrywać w europejskiej dyskusji rolę podmiotową; jednostronne dostosowywanie się sprzyja nieufności obywateli.
W tej samej dyskusji Dzurinda namawiał m.in. do kształtowania w UE poczucia, że kraje członkowskie nie tylko korzystają, ale też dzielą się problemami. B. premier Czech Jan Fischerischer podkreślał wagę utrzymania w każdym państwie i na każdym szczeblu poczucia odpowiedzialności za 500 milionów obywateli UE. B. premier Litwy Andrius Kubilius akcentował wagę stabilności, bezpieczeństwa i przewidywalności Europy, a także atrakcyjności jej na zewnątrz – zgodnie z przykładem irlandzkim z lat 90. ub. wieku. Prócz kilkudziesięciu zaplanowanych w ciągu trzech dni katowickiego Kongresu debat gospodarczych, zaplanowano też tam spotkania wiodących korporacji z innowacyjnymi startupami. Organizatorzy podkreślali w środę rekordową, przekraczającą 8 tys. gości, frekwencję tegorocznej edycji imprezy. Udział w niej potwierdzili m.in. wicepremierzy Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz ds. unii energetycznej Marosz Szefczovicz wygłosi przemówienie otwierające debatę nt przemysłu energetycznego w Europie – z udziałem m.in. ministrów energii Polski i Litwy.

Continue reading...