Obudowa państwa prawa powinna się opierać na odbudowie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego – powiedziała w sobotę w Katowicach, podczas Kongresu Prawników Polskich pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Apelowała, by sędziowie “wychodzili do ludzi” i przekonywali, że są “mafią”. -…
– Trzeba przyjąć takie rozwiązanie, które uniemożliwi aktualnej większości rządzącej, jaka by nie była, manipulowanie przy wyborach sędziów i zapewni ponadpartyjny kompromis w tych sprawach, a kandydatów na sędziów pozwoli zgłaszać przedstawicielom środowisk prawniczych – mówiła sędzia, odnosząc się do planów reformy systemu sprawiedliwości.
Zdaniem prezes, sady nie mogą być zależne od ministra sprawiedliwości (..) tradycje demokratyczne są u nas zbyt słabe aby pozwolić na bliskie powiązanie sadów z władzą wykonawczą . – Powinien istnieć zewnętrzny nadzór administracyjny, zagwarantowany przez dobrą Krajową Radę Sądownictwa albo przez I prezesa Sądu Najwyższego – podkreśliła Gersdorf.
Według Małgorzaty Gersdorf, rola sędziego powinna polegać na budowie państwa, budowaniu kultury państwa prawnego. – Powinno się wychodzić do ludzi i przekonywać, że my jesteśmy ludźmi, jak każdy inny, a nie jakąś mafią. Nie trzeba wielkich działań, wystarczy by każdy z nas zrobił coś zupełnie drobnego: wyszedł z inicjatywą spotkania w szkole, poprowadził sprawę pro bono, podpisał apel o przestrzeganie konstytucji, zainteresował się poważnym naruszeniem prawa przez gminy – mówiła.

Continue reading...