Kontrowersje. Zgodnie z nowym prawem farmaceutycznym w Małopolsce mamy za dużo punktów sprzedaży leków, zwłaszcza w miastach
Za kilka tygodni wejdzie w życie nowelizacja prawa farmaceutycznego, nazwana ustawą „Apteka dla aptekarza”. Dla każdej gminy zostanie wprowadzony limit punktów sprzedaży leków – jeden na 3 tys. mieszkańców. W Krakowie jest aż 311 aptek, zgodnie z nową ustawą powinno ich być nieco ponad 250. To nie oznacza, że ok. 60 trzeba zamknąć, ale gdy limit jest przekroczony, otwarcie nowej będzie niezwykle trudne, wręcz niemożliwe. Za dużo aptek jest też w innych dużych miastach. W Nowym Sączu działają 44 takie placówki, a nowy limit dla tego miasta to według naszych wyliczeń tylko 27. W Tarnowie obecna liczba (42) tylko nieco przekroczy ustawową granicę (37) . W znacznie mniejszej Mszanie Dolnej jest aż 8 miejsc sprzedaży leków, a nowa ustawa zezwoli na co najwyżej 2. W sumie w Małopolsce działa obecnie 1305 aptek i punktów aptecznych. Gdyby wziąć pod uwagę liczbę ludności naszego województwa, to zgodnie z nową ustawą mamy ich o ok. 170 za dużo. Ale są miejscowości, gdzie w myśl nowych przepisów powinno ich być więcej.

Continue reading...