Home Polish Polish — mix Szczerski: Polska chce być w RB ONZ rzecznikiem naszego regionu

Szczerski: Polska chce być w RB ONZ rzecznikiem naszego regionu

93
0
SHARE

Dziś głosowanie nad kandydaturą Polski do RB ONZ.
O niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w piątkowym głosowaniu będzie się ubiegać pięć państw reprezentujących swoje regiony; jedynym kandydatem z grupy państw Europy Wschodniej (EEG) jest Polska, która miałaby zastąpić Ukrainę.
Szczerski podkreślił, że Polska czeka na niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ od 20 lat, gdyż – jak mówił – poprzedni rząd PO-PSL zrezygnował z tej możliwości i wycofał naszą kandydaturę. – My chcemy do tego systemu powrócić na wszystkich możliwych płaszczyznach – zapowiedział.
Minister podkreślił, że niestałe członkostwo Polski w RB ONZ „może stworzyć dla Polski nową płaszczyznę relacji nie tylko z Francją, Wielką Brytanią czy USA, ale też z Rosją i Chinami”. – Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa buduje oczywisty kanał komunikacji pomiędzy krajami – członkami niestałymi i grupą pięciu państw – stałych członków Rady Bezpieczeństwa – mówił.
– Uzyskanie miejsca w Radzie Bezpieczeństwa od razu oznacza nowy kanał komunikacji politycznej ze stolicami głównych państw świata, ale także w grupie krajów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe – powiedział szef gabinetu prezydenta.
Zapewnił też, że gdy Polska uzyska to członkostwo chce być rzecznikiem naszego regionu. – Rzecznikiem także naszego interesu, naszego punktu widzenia na sprawy międzynarodowe – – zadeklarował Szczerski.
Pozostali tegoroczni kandydaci na niestałych członków RB to Kuwejt, który miałby zająć miejsce Japonii (Grupa Azji i Pacyfiku) , Peru na miejsce Urugwaju (Grupa państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) oraz Wybrzeże Kości Słoniowej i Gwinea Równikowa, ubiegające się w Grupie Afrykańskiej o miejsca zwalniane przez Senegal i Egipt.
Spośród kandydujących obecnie państw jedynie Gwinea Równikowa nie zasiadała jeszcze w RB. Pozostałe kraje zajmowały już miejsce w Radzie: Polska pięciokrotnie, Peru czterokrotnie, Wybrzeże Kości Słoniowej dwukrotnie, a Kuwejt przez jedną kadencję.
Zgromadzenie Ogólne przeprowadzi także wybory uzupełniające w grupie państw Europy Zachodniej i Innych (WEOG) . Jedynym kandydatem z tego regionu jest obecnie Holandia, co wynika z porozumienia tego kraju z Włochami o podzieleniu się dwuletnią kadencją. Holandia już pięciokrotnie zasiadała w RB.
W latach nieparzystych wybierani są do RB kandydaci państw należących między innymi do grupy EEG. W latach parzystych odbywa się głosowanie na pięć państw reprezentujących WEOG. Państwa afrykańskie oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a także Grupa Azji i Pacyfiku biorą udział w wyborach co rok.
Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 państw. Jej stałymi członkami, którzy posiadają prawo weta są Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostałych 10 członków RB Zgromadzenie Ogólne wyłania w głosowaniu na dwuletnie kadencje. Obowiązuje tzw. klucz regionalny.
Kandydaci starający się o niestałe członkostwo w RB muszą zdobyć poparcie dwóch trzecich państw należących do Zgromadzenia Ogólnego i uczestniczących w wyborach. Jeśli biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich 193 państw ONZ musi to być 129 głosów.
W przypadku gdyby za pierwszym razem kraj ubiegający się o status członka nie zdobył wystarczającego poparcia, procedura będzie powtarzana. W razie konieczności może też zostać wysunięta inna kandydatura, ale zdaniem źródeł dyplomatycznych, z którymi rozmawiała PAP, jest to nieprawdopodobne.
Polska zgłosiła swoją kandydaturę do RB w roku 2009. Kampanię wyborczą prowadzi pod hasłem „Solidarność – Odpowiedzialność – Zaangażowanie”. Równolegle z polskim MSZ o uzyskanie dla Polski statusu członka Rady intensywnie zabiega Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku.
W trakcie kampanii wyborczej, podczas spotkań z szefami stałych przedstawicielstw przy ONZ strona polska przedstawiała swoje inicjatywy i zamierzenia. Największym wyzwaniem było dotarcie do reprezentantów małych państw, jak Kiribati, czy Wyspy Marshalla, które mają nieliczny personel – niekiedy jednoosobowy.
W czasie kampanii wyborczej Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z tymi nielicznymi krajami, z którymi ich jeszcze nie miała. W promocję RP jako kandydata do RB, jak podkreślają źródła PAP, były zaangażowane wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie. Do ostatniej chwili zajmuje się tym przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.
Od grudnia 2016 r., kiedy Bułgaria wycofała się z batalii o niestałe miejsce w RB ONZ, Polska jest jedynym kandydatem grupy EEG.

Continue reading...