Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest prak
Przypomnijmy, że w poniedziałek w prasie ukazało się omówienie raportu European Network of Transmission System Operators (ENTSO-E) . Europejskie zrzeszenie narodowych operatorów tych systemów oceniło w raporcie „Summer Outlook 2017” sytuację w energetyce w różnych krajach Europy w sezonie letnim. Zdaniem autorów raportu, w Polsce trudności podobne do tych z sierpnia 2015 r. mogą wystąpić przy przedłużającym się okresie ekstremalnie wysokich temperatur i spowodowanej przez nie suszy.
Wiceminister Andrzej Piotrowski zwraca uwagę, że aktualna ocena Krajowego Systemu Elektroenergetyczny wskazuje, że jest on systemem bezpiecznym.
– Poziom rezerwy mocy przekracza wymagany próg 18 proc. zapotrzebowania, a przyjęte procedury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa jego pracy zapewniają bezpieczne dostawy energii elektrycznej do odbiorców końcowych – podkreśla Andrzej Piotrowski.
Zwraca uwagę, że analizy ENTSO-E pokazują najgorszy z możliwych scenariuszy.
– Ministerstwo Energii wspólnie z innymi (operatorzy, grupy energetyczne) podejmuje niezbędne działania, aby być przygotowanym na taki właśnie scenariusz. Nie oznacza to jednak, że wspomniany, niekorzystny rozwój wypadków nastąpi – istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego scenariusza – dodaje minister Piotrowski.
Resort energii zapewnia, że aktualna i planowana nadwyżka mocy dostępna dla Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) jest na odpowiednim poziomie dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE.
Ograniczenia w poborze mocy, które wystąpiły w Polsce w sierpniu 2015 r. oraz możliwość wystąpienia niedoborów nadwyżki mocy dostępnej dla OSP w najbliższych latach sprawiły, że podjęto wiele ważnych działań.
Po pierwsze, dokonano zakupu usługi Rezerwy Interwencyjnej Zimnej (IRZ) na okres 2016-2017, z opcją przedłużenia do 2019 r. Sumaryczna moc jednostek wytwórczych zakontraktowanych w ramach powyższej usługi to 830 MW.

Continue reading...