Home Polish Polish — mix Związek Zawodowy Jedność KWK Krupiński w SRK

Związek Zawodowy Jedność KWK Krupiński w SRK

257
0
SHARE

Związek Zawodowy Jedność KWK Krupiński objął swą działalnością statutową wszystkie zakłady Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA z siedzibą w Bytomiu, w tym także KWK Krupiński i Jas-Mos.
Poinformował o tym ZZ Jedność na swojej stronie internetowej. – I tak jak wszystkim naszym członkom, tak również pracownikom SRK, w tym przebywających na urlopach górniczych, zapewniamy pomoc we wszelkich problemach z pracodawcą – zaznaczył ZZ Jedność.
I poinformował między innymi, że pracownicy, którzy przeszli do SRK są uprawnieni do wszelkich świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SRK (pracownicy, którzy przeszli do SRK w trybie art. 23 prim k.p. przez okres dwunastu miesięcy od daty przejścia obowiązuje regulamin ZFŚS JSW SA) . Siedziba związku – podała Jedność – znajduje się na pomoście autobusowym kopalni Krupiński w pokoju 147, gdzie można też zapoznać się z regulaminami SRK.

Continue reading...