Home Polish — mix Play ogłosił cenę akcji na giełdowy debiut

Play ogłosił cenę akcji na giełdowy debiut

97
0
SHARE

Cena sprzedaży 121.572.621 akcji Play Communications, będącej właścicielem 100 proc. udziałów w spółce P4, która jest operatorem telefonii komórkowej Play, została ustalona na 36 zł, co oznacza, że łączna wartość oferty może sięgnąć 4,4 mld
Oferta Play Communications to największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie, nie wliczając ofert prywatyzacyjnych, a także jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle. Jest to także największa pierwsza oferta publiczna firmy telekomunikacyjnej w Europie od czerwca 2015 roku. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PAP Biznes, w zakończonym w czwartek book buildingu inwestorzy instytucjonalni przy cenie 36 zł za akcję zgłosili popyt przekraczający ponad dwa razy oferowaną pulę akcji. Z kolei w transzy inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Play Communications ponad 16 tys. osób, a wartość złożonych przez nie zapisów wynosi około 750 mln zł.
Ostateczna liczba akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników została ustalona na 6.137.616 (ok. 5 proc. akcji oferowanych) , co obejmuje 5.980.249 akcji dla inwestorów indywidualnych i 157.367 akcji oferowanych uprawnionym pracownikom. Cena akcji dla uprawnionych pracowników została ustalona na 30,6 zł. Pozostałe 115.435.005 akcji zostało przeznaczonych dla inwestorów instytucjonalnych.
Wcześniej cena maksymalna akcji w ofercie Play Communications została ustalona na 44 zł. Nieoficjalny przedział cenowy na potrzeby budowy księgi popytu wśród akcjonariuszy instytucjonalnych wynosił początkowo 34-44 zł, a w środę został on zawężony do 36-38 zł za akcję.
Akcje w ofercie Play Communications sprzedaje jeden z akcjonariuszy spółki, Play Holdings 1 S.a r.l. Spółka zamierza wykorzystać część wpływów, by przedterminowo wykupić obligacje Senior PIK Toggle Notes, o zapadalności w 2022 r., wyemitowane przez Impera Holdings, swoją spółkę dominującą. Pozostałą część uzyskanych środków wykorzysta na sfinansowanie dystrybucji do swoich akcjonariuszy (Tollerton Investments oraz Telco Holdings) i częściowe rozliczenie pieniężne istniejących programów motywacyjnych.
Debiut Play Communications na warszawskiej giełdzie planowany jest na 27 lipca. Po zakończeniu oferty i przy założeniu pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału oraz emisji nowych akcji free float spółki będzie kształtował się na poziomie około 47,9 proc.
Globalnym koordynatorami i współprowadzącymi księgę popytu są JP Morgan, BofA Merrill Lynch oraz UBS Investment Bank. Bank Zachodni WBK oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego działają jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący.

Continue reading...