Home Polish Polish — mix Izoblok podwaja przychody i zyski

Izoblok podwaja przychody i zyski

102
0
SHARE

Grupa Izoblok podsumowała rok obrotowy 2016/2017. Przychody niemal się podwoiły, podobnie jak zyski brutto i netto. W sierpniu ubiegłego roku firma przejęła niemiecką spółkę, co wpłynęła na wyniki.
Skonsolidowane przychody grupy Izoblok ze sprzedaży w roku obrotowym 2016/2017, zakończonym 30 kwietnia tego roku, wyniosły 179,52 mln zł, a zysk netto 8,081 mln zł. Skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 21,735 mln zł. Na poziomie jednostkowym, Izoblok osiągnął przychody ze sprzedaży 94,538 mln zł z zyskiem netto na poziomie 13,490 mln zł, który był wyższy w stosunku do analogicznego okresu o 154 proc. EBITDA wyniosła 18,210 mln zł, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego gdzie wyniosła 17,110 mln zł nastąpił jej wzrost o 6 proc. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży w roku 2016/2017 wyniósł 5,410 mln zł. Zysk w ujęciu jednostkowym na działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 13,059 mln zł i zmalał o 3 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
– Utrzymujemy dobrą rentowność na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. W kolejnych okresach naszej działalności biznesowej będziemy się skupiać na umacnianiu naszej pozycji rynkowej, nie tylko poprzez zwiększanie udziału w produkcji siedzeń samochodowych, ale także poprzez wzmacnianie kompetencji w obszarze menadżerskim oraz R&D. Ogrom pracy, którą wykonaliśmy do tej pory, pozwala nam wejść z optymizmem w nowy rok obrotowy. Jestem przekonany, że zaangażowanie, i konsekwencja w działaniu całego naszego zespołu, przełożą się na długoterminowy wzrost wartości grupy – mówi Przemysław Skrzydlak, prezes Izobloku.
Na portfel znaczących kontraktów Izobloku złożyły się w ubiegłym roku głównie zamówienia od firm Audi, Jaguar Land Rover, Johnson Controls oraz HP Pelzer Group.
Izoblok przejął w ubiegłym roku największego rynkowego konkurenta, firmy SSW PearlFoam. Grupa podaje, że dzięki tej transakcji „Izoblok został niezaprzeczalnym liderem na europejskim rynku przetwórstwa EPP dla branży motoryzacyjnej. Od końca sierpnia 2016 roku, Izoblok S. A. oraz Izoblok GmbH tworzą Grupę Kapitałową z udziałem w europejskim rynku EPP na poziomie 25proc.”

Continue reading...