Home Polish Polish — mix Skazani za gwałty trafią do rejestru w internecie

Skazani za gwałty trafią do rejestru w internecie

56
0
SHARE

Na razie dostęp do danych o przestępcach będzie miała policja, prokuratura i sądy. Ale od nowego roku każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy w jego sąsiedztwie
Od jutra rusza internetowy rejestr gwałcicieli. Do bazy danych trafią nazwiska, fotografie i adresy ok. 800 przestępców. Znajdą się w niej dwie części: rejestr z dostępem ograniczonym oraz rejestr publiczny, do którego każdy będzie miał wgląd. Prawo dostępu do tej pierwszej części – ze szczegółowymi danymi o skazanych, w tym takimi jak miejsce zameldowania, faktyczny adres pobytu, numer PESEL – będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, policja i inne służby. Ponadto „dyrektorzy szkół czy organizatorzy wypoczynku dla dzieci będą mieli obowiązek sprawdzić, czy zatrudniane przez nich osoby figurują w tym rejestrze”. Instytucje uprawnione będą musiały zarejestrować konto na odpowiedniej stronie, aby zadać pytanie. Wgląd do wszystkich danych będą zaś mieli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania. W rejestrze z dostępem ograniczonym znajdą się także dane prawomocnie skazanych sprawców gwałtów, których ofiary miały 15-18 lat (jeśli sąd nie uwzględni ich wniosków o wyłączenie z tej bazy danych). W przypadku przestępstw popełnionych po 1 października do tej części trafią wszyscy gwałciciele i pedofile, a także stręczyciele dzieci i skazani za posługiwanie się pornografią na szkodę małoletnich.

Continue reading...