Home Polish — mix PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe SLD. Sprawozdanie PiS jeszcze badane

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe SLD. Sprawozdanie PiS jeszcze badane

235
0
SHARE

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała we wtorek po południu, że zbadała sprawozdania finansowe partii politycznych za 2016 rok; przyjęła m.in sprawozdania PO, Nowoczesnej, PSL; odrzuciła m.in. sprawozdanie SLD. Sprawozdanie finansowe PiS jest jeszcze badane.
PKW poinformowała na swojej stronie internetowej, że bez zastrzeżeń zostało przyjęte m.in. sprawozdanie PO; Komisja przyjęła – ze wskazaniem uchybień – sprawozdania m.in. Nowoczesnej, PSL, Unii Europejskich Demokratów, Solidarnej Polski, Partii Razem i Polski Razem.
PKW zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego SLD za 2016 r. Przyczyną tej decyzji jest odrzucenie sprawozdania tej partii z wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy z 29 maja 2016 r.
“Komitet ten przyjął i wydatkował na cele związane z wyborami środki finansowe w wysokości 120 zł pozyskane od osoby fizycznej po dniu wyborów, co zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, stanowi podstawę do odrzucenia sprawozdania finansowego komitetu wyborczego” – napisała PKW.
Subwencja SLD w 2016 r. wyniosła ok. 3 mln 239 tys. zł.
PKW odrzuciła też sprawozdania m.in. Ligi Polskich Rodzin, Kongresu Nowej Prawicy i Partii Kobiet.
“Trwa badanie sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości” – poinformowała Anna Godzwon z Biura Prasowego PKW.
Rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała PAP, że sprawozdanie do PKW zostało złożone w terminie i było sprawdzane przez biegłego rewidenta, który – jak zaznaczyła – “wydał pozytywną opinię na temat tego sprawozdania”. “Dlaczego nie ma jeszcze decyzji (Komisji), to pytanie do PKW” – podkreśliła.
PKW przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdania: Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Wspólnoty Narodowej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Narodowego Odrodzenia Polski, Unii Pracy, Forum Samorządowego, Ruchu Katolicko-Narodowego, Porozumienia Polskiego, Wolnych i Solidarnych i Ruchu Narodowego.
Ze wskazaniem uchybień zostały przyjęte sprawozdania: Prawicy Rzeczypospolitej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Polityki Realnej, Partii Zieloni i Wolności Janusza Korwin-Mikkego.
W swoim sprawozdaniu Platforma Obywatelska wykazała, że w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w wysokości 44 mln 442 tys. zł. Prawie 983 tys. zł uzyskanych przychodów pochodziły od osób fizycznych, z czego blisko 360 tys. zł ze składek członkowskich i 623 tys. z darowizn pieniężnych.
Ponadto PO uzyskała m.in.: z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych ponad 127 tys. zł; ze środków pochodzących ze sprzedaży należących do partii składników majątkowych – ponad 58 tys. zł.
Platforma z dotacji podmiotowej uzyskała ponad 26 mln 746 tys. zł; z subwencji wypłacanej z budżetu państwa – ponad 16 mln 31 tys. zł.
W 2016 r. PO posiadała Fundusz Wyborczy, na którym pozyskała środki w wysokości 414 tys. zł. Wynikają one z nadwyżki pozyskanych środków nad poniesionymi wydatkami w wyborach samorządowych w 2014 r. (298 tys. zł) oraz w wyborach parlamentarnych w 2015 r. (blisko 116 tys.).
Nowoczesna Ryszarda Petru wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej wysokości 5 mln 769 tys. zł. Ponad 2 mln 858 tys. to środki pochodzące od osób fizycznych, w tym ponad 27 tys. zł ze składek członkowskich, 2 mln 801 tys. – z darowizn pieniężnych.
Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej Nowoczesnej to ponad 1 mln 88 tys. zł; a kwota subwencji – ponad 1,5 mln zł. Nowoczesna wykazała też pochodzące z kasy partii nadwyżki środków pieniężnych w wysokości ponad 109,5 tys. zł.
Na rachunek Funduszu Wyborczego Nowoczesnej w 2016 r. pozyskano ponad 62 tys. zł, w tym ponad 16 tys. pochodziło z wpłat od osób fizycznych:, 32 tys. zł – z wpłat własnych (z rachunku bieżącego partii), ok. 12 tys. zł z rozliczenia komitetów wyborczych utworzonych przez partię w 2016 r. i ponad 1,6 tys. zł z zamkniętego rachunku komitetu wyborczego.
PSL wykazało w 2016 r. przychody w wysokości 9 mln 258 tys. zł. Od osób fizycznych uzyskano ponad 1 mln 635 tys. zł, w tym 81 tys. 748 zł – ze składek członkowskich, a 1 mln 554 tys. zł z darowizn pieniężnych.
PSL otrzymało dotację podmiotową związaną z udziałem w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2015 r. – ponad 2 mln 643 tys. zł i subwencję w wysokości ponad 4 mln 950 tys. zł.
PSL na Fundusz Wyborczy pozyskało 167 tys. 104 zł. Z tego partia uzyskała m.in. ponad 150 tys. zł z likwidacji rachunku bankowego Komitetu Wyborczego PSL, uczestniczącego w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2015 r. i ponad 15,5 tys. zł z wpłat od osób fizycznych.

Continue reading...