W Polsce mamy swoich rodzimych producentów autobusów elektrycznych jak Solaris, Ursus i Solbus, mamy też takie firmy, które poważnie przymierzają się do takiej produkcji, np. Rafako. Swoje zakłady produkcyjne mają tutaj znane firmy, jak Vol
– W tym dokumencie zidentyfikowano główne obszary, w których pomoc i interwencja państwa są potrzebne do tego, aby elektryfikacja transportu kołowego mogła się szybko rozwijać.
W projekcie ustawy główny akcent położono na rozwój infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Bardzo ważne jest, żeby kierowcy samochodów elektrycznych mieli świadomość, że mogą swobodnie naładować swój samochód i nie są skazani wyłącznie na wtyczkę w swoim garażu, ponieważ po pierwsze nie wszyscy mają przywilej posiadania swojego własnego garażu, a po drugie, jest to powolne ładowanie.
Obszar publicznej infrastruktury ładowania jest bardzo ważny, to będą bardzo duże inwestycje. W Polsce jest kilkanaście milionów samochodów, a jeden z możliwych scenariuszy pokazuje, że możliwe jest, że w okolicy 2050 r. nie będziemy mieli już samochodów z silnikami tradycyjnymi. Widzimy więc, jaka skala inwestycji, również w infrastrukturę ładowania, jest potrzebna. To pierwszy ważny punkt.
Drugi ważny element wskazany w projekcie ustawy to działalność samorządów lokalnych. To bardzo trafne spostrzeżenie, ponieważ elektryfikacja transportu kołowego musi odbywać się na poziomie lokalnym i przy bardzo poważnym zaangażowaniu samorządów lokalnych. Takie przywileje dla pojazdów elektrycznych, jak możliwość poruszania się buspasem, darmowe parkingi czy też przykład ze strony władz i kupno samochodów elektrycznych na użytek jednostek samorządowych są bardzo ważne.

Continue reading...