Home Polish — mix Unia Europejska – (prawie) wolny rynek

Unia Europejska – (prawie) wolny rynek

265
0
SHARE

Unia Europejska zaczynała jako wspólnota stricte gospodarcza. Dziś, gdy przez kilka dekad integracja się pogłębiła, jej filarami są cztery wolności – przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Nie wszystkie filary są równie mocne.
Kiedy mowa o korzyściach z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, najczęściej chodzi o unijne fundusze, które dziesiątkami miliardów euro zasilają od czternastu lat polską gospodarkę. Nieco w cieniu tych miliardów pozostają znacznie ważniejsze czynniki przynoszące polskim firmom dużo większe benefity.
Zobacz też:
Gdy wstępowaliśmy do UE, mocno słyszalne były pełne obaw głosy sceptyków – że członkostwo we wspólnocie europejskiej będzie oznaczało skokowy wzrost cen, co spowoduje ubóstwo tysięcy gospodarstw domowych, a towary z Zachodu zaleją nasz rynek, doprowadzając do bankructwa polskich przedsiębiorców. Stało się jednak inaczej. Okazało się, że wolny rynek się opłaca. Wszystkim.
Zobacz też:
Według badań OECD w sześciu należących do tej organizacji krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku (Czechy, Estonia, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry) łączna wartość eksportu i bezpośrednich inwestycji zagranicznych rosła znacznie szybciej niż w pozostałych krajach OECD. Z kolei według Komisji Europejskiej wspólny rynek przyczynił się w latach 1992-2008 do powstania prawie 2,8 mln miejsc pracy, co doprowadziło do wzrostu zatrudnienia w UE o 1,3 pkt proc.

Continue reading...