Dziś podpisanie umowy na budowę bloku 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka. To może być ostatni duży blok węglowy wybudowany w Polsce! Ile będzie kosztował, kto go zbuduje i jaką będzie mieć moc?
Jak informował portal WNP. PL, w czwartek, 12 lipca, o godz. 11.00. w Ostrołęce zostanie podpisana umowa na budowę bloku 1000 MW w tamtejszej elektrowni. W uroczystości udział zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Odpowiadamy na siedem najważniejszych pytań, dotyczących tej mega inwestycji energetycznej.
Elektrownia w Ostrołęce będzie najprawdopodobniej ostatnią nowo powstającą elektrownią węglową w Polsce. Zapewni bezpieczeństwo energetyczne na wschodzie kraju.
Nowy blok energetyczny w Elektrowni Ostrołęka to wspólny projekt Energi i Enei. Obie spółki będą mieć po 50 proc. udziałów w spółce celowej Elektrownia Ostrołęka, przeznaczonej do realizacji projektu budowy nowego bloku.
Generalnym wykonawcą budowy jest konsorcjum firm GE Power i Alstom Power System.
Wartość inwestycji to 6 mld zł brutto.
Zadaniem wykonawcy będzie realizacja kompletnej elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym o mocy elektrycznej ok. 1000 MW brutto, o sprawności netto co najmniej 45 proc., pracującym na parametrach nadkrytycznych pary.
Blok będzie wyposażony w: przepływowy kocioł pyłowy, opalany węglem kamiennym, układ chłodzenia z chłodnią kominową, kompletny układ oczyszczania spalin z instalacją odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową, spełniający standardy emisji na dzień przekazania bloku do eksploatacji.
Inwestycja Ostrołęka C zlokalizowana jest na terenach położonych na pograniczu Gminy Rzekuń i Miasta Ostrołęki.
Termin realizacji będzie wynosił 54 miesiące.
Elektrownia będzie spalała na dobę od 9 do 11 tys. ton węgla. Oznacza to, że każdego dnia do elektrowni będą musiały wjeżdżać 4 składy 70 wagonowe z węglem. Oprócz tego elektrownia będzie musiała mieć 30 dniowy zapas węgla.
Na koniec warto podkreślić, że podpisanie umowy z wykonawcą nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed).
Wydanie NTP wymaga bowiem między innymi uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Energi w tym przedmiocie oraz uprzedniego wyrażenia kierunkowej zgody przez Walne Zgromadzenie Energi na przystąpienie do etapu budowy.

Continue reading...