Jawność życia publicznego jest doniosła, bo nie może być tak w demokratycznym państwie prawnym, by organy działały w ukryciu – powiedział w uzasadnieniu orzec
Dzisiaj zakończyła się rozprawa dotycząca decyzji o nieujawnianiu nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS. Ze względu na brak prawomocności tego wyroku Kancelaria Sejmu może w tej sytuacji złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. „Według sądu prawo i standardy demokratycznego państwa nie zezwalają na ukrywanie tych nazwisk. Ten przepis wcale nie stwarza pola do interpretacji, że te załączniki są z tego tytułu niejawne i że to jest wyłączenie jawności” – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku. Po południu organizacja obywatelska „Watchdog Polska” opublikowała na twitterze zdjęcie wokandy informującej o dzisiejszej rozprawie wraz z podpisem: „Wygrana!!!!! Szczegóły wkrótce!” – napisali. Jeszcze w styczniu organizacja zwracała się do Kancelarii Sejmu o informacje o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS. Na koniec lutego organizacja otrzymała od szefa Kancelarii Sejmu decyzję odmowną. Sejm w marcu tego roku wybrał 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur spośród zgłoszeń, które napłynęły, wskazał klub PiS, a sześć klub Kukiz’15. Wybór 15 członków KRS przez Sejm na wspólną czteroletnią kadencję dokonany został zgodnie z o KRS, która weszła w życie w połowie stycznia. Wcześniej wybierani byli przez środowiska sędziowskie.

Continue reading...