Home Polish Polish — mix Inżynier w spódnicy. Firmy dostrzegły potencjał kobiet

Inżynier w spódnicy. Firmy dostrzegły potencjał kobiet

204
0
SHARE

Firmy z branż technicznych coraz częściej dostrzegają potencjał kobiet-inżynierów. Szczególnie jest to zauważalne w branży budowlanej, logistycznej czy produkcyjnej.
Sytuacja na rynku pracy zmienia się i udział kobiet w branżach technicznych z roku na rok rośnie. Początkowo zwiększyło się zatrudnienie kobiet w budownictwie, szczególnie w działach projektowych na stanowiskach inżynier i projektant, gdzie duże znaczenie mają dokładność i skrupulatność. W dalszej kolejności różnorodność struktury docenili pracodawcy z obszaru logistyki i firm produkcyjnych. – Obecnie coraz częściej kobiety są rekrutowane na stanowiska kierowników budowy czy też dyrektorów oddziałów. Nie jest im straszna praca w delegacji ani praca z pracownikami fizycznymi. W efekcie stereotypowe obawy, że kobieta nie poradzi sobie w środowisku technicznym, upadają z roku na rok. Międzynarodowe korporacje wprowadzają odgórne zasady określające procentowy udział kobiet w danej rekrutacji na stanowiska inżynierskie, jak również minimalny próg zatrudnionych kobiet. Nie jest to jedynie działanie wizerunkowe, ponieważ już dawno dostrzeżono pozytywny wpływ na wyniki zespołów mieszanych oraz tych zarządzanych właśnie przez kobiety – komentuje Fabian Pietras, logistics and construction manager w firmie rekrutacyjnej Antal. Z raportu „Kobiety na politechnikach 2018” opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wynika, że od roku akademickiego 2013/2014 obserwujemy spadek bezwzględnej liczby studentek na uczelniach technicznych, co jest związane z ogólnym trendem spadku liczby studentów. Jednocześnie na stałym poziomie (około 37 proc.) utrzymuje się procentowy udział kobiet wśród studentów wyższych szkół technicznych.

Continue reading...