Jesteśmy świadomi wagi problemów wynikających ze wzrostu cen energii. Planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych – powiedział w wywiadzie dla piątkowej “Rzeczpospolitej” minister en
Minister pytany był o wzrost cen energii. – Obecnie widać pewną stabilizację, a nawet spadek. Ministerstwo Energii stara się stworzyć warunki, by chronić rynek przed zaburzeniem stabilności. Dlatego zamierzamy wprowadzić tzw. 100-proc. obligo giełdowe, pozwalające na pełne urynkowienie cen rynku energii na rynku hurtowym – odpowiedział Tchórzewski. – Jesteśmy świadomi wagi problemów wynikających ze wzrostu cen energii. Planujemy wprowadzenie pakietu rozwiązań osłonowych dla obywateli i odbiorców przemysłowych, zwłaszcza w branżach energochłonnych. Mogą to być ulgi w różnych opłatach, a nawet rekompensaty z tytułu wzrostu cen emisji CO2 – powiedział minister.
Na pytanie o to, kiedy wprowadzona zostanie wyczekiwana polityka energetyczna, Tchórzewski odpowiedział: Politykę energetyczną Polski (tzw. PEP) przygotowujemy równolegle z ‘Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030’. Dokumenty przedstawiamy w tym samym czasie.
Pytany o priorytety związane z PEP wyjaśnił, że program określa wyzwania, które stoją przed polską energetyką w najbliższych dziesięcioleciach. Uwzględnia on założenie, że państwo odpowiada przed obywatelami za bezpieczeństwo w kwestii energii.
Dlatego, zdaniem ministra, państwo powinno mieć prawo podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania własnych zasobów energetycznych (…), a także wyboru najbardziej optymalnej struktury zaopatrzenia w energię. W tym kontekście zwrócił uwagę na przeprowadzoną w latach 2015-2017 reformę górnictwa węgla kamiennego.
– Mimo radykalnej zmiany struktury żaden górnik nie stracił pracy. Polskie górnictwo odzyskuje dobrą pozycję w Europie i na świecie, a energetyka węglowa systematycznie zmniejsza szkodliwe emisje – przekonywał.

Continue reading...