w czwartek, 11 października 2018 r., na obiektach Instytutu Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w dzielnicy Wólki w Nowym Sączu odbyły się
W pierwszej części odbyły się ćwiczenia sztabowe a w drugiej części ćwiczenia praktyczne. Założono, że w wyniku ruchów tektonicznych uszkodzona została zapora w Czorsztynie na Dunajcu. W związku z tym przewidywane było wystąpienie fali powodziowej na Dunajcu, która zagraża obiektom PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy Kościuszki. Równocześnie w PWSZ pojawiła się nieznana substancja chemiczna. – Odbyła się ewakuacja Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu w związku z rozpoznanym zagrożeniem chemicznym i powodziowym – relacjonuje starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. – Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom, którzy ucierpieli w wyniku ewakuacji. Pomoc poszkodowanym udzielana była przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oraz Grupy Medyczne PSP. Grupa Ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu rozpoznawała zagrożenia. Przeprowadzała dekontaminację osób, które miały styczność z substancją chemiczną. Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom i pracownikom PWSZ, którzy mieli kontakt z substancją chemiczną. Prowadzone było rozpoznanie z powietrza przy użyciu drona Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w rejonie prawego brzegu rzeki Dunajec w poszukiwaniu osób znajdujących się w strefie realnego zagrożenia powodziowego. Osób zaginionych poszukiwali również strażacy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej posiadający specjalnie wyszkolone psy. Dla zapobieżenia zagrożeniu znacznym podniesieniem się poziomu wód Dunajca podnoszono koronę wałów przeciwpowodziowych przy użyciu zapory – rękawa wodnego oraz worków z piaskiem. W ćwiczeniach brali udział strażacy PSP, OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Graniczna, służby Zarządzania Kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej.

Continue reading...