Home Polish Polish — mix Poczta dostanie zwrot za niedoszłe „wybory kopertowe”. Nocna poprawka

Poczta dostanie zwrot za niedoszłe „wybory kopertowe”. Nocna poprawka

227
0
SHARE

Na nocnym posiedzeniu komisji zdrowia przegłosowano poprawkę do ustawy dotyczącej zwalczania epidemii COVID-19, na podstawie której Poczta Polska będzie mogła wystąpić…
Do rządowego projektu ustawy „o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu” poprawkę złożył około godz. 22.00 przewodniczący komisji zdrowia Tomasz Latos z partii rządzącej.
To jej fragment:
„Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego (…) mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacja polecenia, zwanej dalej rekompensatą. (…) rekompensata jest udzielana z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego (…) rekompensata nie obejmuje zasadnie poniesionych kosztów w przypadku gdy zostały one poniesione na zakup środków trwałych, wyposażenia lub na inne wydatki, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu”.
Poprawkę poparło 15 członków komisji, 12 było przeciw.

Continue reading...