Home Japan Japan — in Japanese シュレーダー元独首相、露国営企業役員を辞任 侵攻で批判高まる

シュレーダー元独首相、露国営企業役員を辞任 侵攻で批判高まる

29
0
SHARE