Home Japan Japan — in Japanese 選対委員長は森山裕氏で調整 昨年の総裁選で河野氏支持

選対委員長は森山裕氏で調整 昨年の総裁選で河野氏支持

85
0
SHARE