Home Polish Polish — mix Senat odrzucił nowelizację ustawy Prawo oświatowe. 51 senatorów było za, 43 przeciw....

Senat odrzucił nowelizację ustawy Prawo oświatowe. 51 senatorów było za, 43 przeciw. Co dalej z projektem Lex Czarnek 2.0?

73
0
SHARE

Wcześniej za odrzuceniem nowelizacji w całości opowiedziały się senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Spo…
Senat w nocy z wtorku na środę odrzucił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, regulującą m.in. zasady działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, zwiększającą nadzór kuratorów, a także wprowadzającą zmiany w edukacji domowej.
Za odrzuceniem nowelizacji ustawy głosowało 51 senatorów, 43 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Wcześniej za odrzuceniem nowelizacji w całości opowiedziały się senackie komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Nauki, Edukacji i Sportu.
Nowelizacja trafi teraz do Sejmu, który zdecyduje w głosowaniu, czy nowelizacja zostanie ostatecznie odrzucona, czy też trafi do prezydenta.
Obecnie w szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) „mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki”. Podjęcie przez nie działalności w szkole lub w placówce wymaga zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
Zgodnie z nowelizacją wydanie opinii przez radę szkoły/placówki lub radę rodziców muszą poprzedzić konsultacje przeprowadzone wśród rodziców, po poinformowaniu ich o działalności organizacji, celach i treściach planowanego projektu, a także zaznajomieniu ich ze scenariuszami zajęć, jakie chce organizacja prowadzić, i z materiałami, jakie chce wykorzystywać, przekazanymi przez organizacje dyrektorowi szkoły.

Continue reading...