Home Japan Japan — in Japanese 条文化進まず改憲勢力イライラ 議員任期めぐり自民が論点整理提示

条文化進まず改憲勢力イライラ 議員任期めぐり自民が論点整理提示

163
0
SHARE