Start Polish — mix Galileo ma problemy z zegarkiem

Galileo ma problemy z zegarkiem

212
0
TEILEN

NewsHubDokładny pomiar czasu ma dla nawigacji satelitarnej kluczowe znaczenie. Dlatego każdy z satelitów wyposażono w wielostopniowy system zabezpieczeń, aż cztery zegary atomowe, dwa typu RAFS (Rubidium Atomic Frequency Standard) i dwa typu PHM (Passive Hydrogen Maser). Awarii uległy trzy zegary RAFS zainstalowane na najnowszej serii satelitów FOC (Full Operational Capability), a także jeden z zegarów PHM z satelity serii FOC i pięć zegarów PHM z satelitów wcześniejszej serii IOV (In Orbit Validation). W sumie awarie pojawiły się w trzech z czterech aktywnych satelitów IOV i dwóch z czternastu satelitów FOC. Awarie zegarów RAFS prawdopodobnie wiążą się z wystąpieniem zwarcia przy okazji procedury testów jeszcze na Ziemi. Eksperci ESA próbują ustalić ich dokładną przyczynę, mają pewne podejrzenia, ale nic nie jest jeszcze pewne. Kłopoty z zegarami PHM są lepiej rozpoznane, prawdopodobnie mają dwie różne przyczyny – zbyt mały margines błędu jednego z parametrów, albo kłopoty z restartem po wyłączeniu na zbyt długi czas. ESA zapewnia, że pozostałe 33 zegary RAFS, które pracują już na orbicie, były testowane zgodnie ze zmienioną procedurą i ryzyko awarii powinno w ich przypadku być mniejsze. W przypadku zegarów RAFS pozostających jeszcze na Ziemi planuje się wprowadzenie pewnych poprawek jeszcze przed ich instalacją w pozostałych do wystrzelenia ośmiu satelitach. W przypadku 30 działających na orbicie zegarów PHM planuje się poprawki w procedurze ich kontroli, mają zostać wprowadzone za kilka tygodni. Jak zapewnił dyrektor generalny ESA, Jan Woerner, w żadnym z satelitów nie zawiodły więcej, niż dwa zegary, każdy z nich jest więc wciąż zabezpieczony i może pracować bez przeszkód. ESA wciąż analizuje, na ile potrzeba korekt w zegarach RAFS i PHM wpłynie na harmonogram kolejnych startów, na razie wyraża przekonanie, że zgodnie z planem cztery kolejne satelity serii FOC trafią na orbitę jeszcze w tym roku.

Similarity rank: 0
Sentiment rank: -2.3