Start Polish — mix Matura 2020. Dziś wyniki egzaminu dojrzałości

Matura 2020. Dziś wyniki egzaminu dojrzałości

33
0
TEILEN

Matura 2020. Dziś wyniki egzaminu dojrzałości – RMF24.pl – Abiturienci, którzy w tym roku przystąpili do matury, dowiedzą się dziś jakie uzyskali wyniki. Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczna sesja egzaminacyjna była miesiąc później, egzaminy
Maturzyści będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne., które abiturienci otrzymali od dyrektora szkoły średniej, do której uczęszczali.. Sposób ich wręczenia uczniom ustalą dyrektorzy szkół. Ze względu epidemicznych świadectwa mają być przekazane uczniom w sposób bezpieczny. W związku z epidemią COVID-19 od 12 marca w całej Polsce w szkołach i przedszkolach zawieszone zostały stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a od 16 marca także zajęcia opiekuńcze. Początkowo zajęcia stacjonarne zawieszone były do 25 marca. Termin ten został później kilka razy wydłużony: do 10 kwietnia, do 26 kwietnia, do 24 maja, do 7 czerwca i do 28 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych w szkołach. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia edukacji zdalnej.24 kwietnia – zgodnie z pierwotnym terminem – tegoroczni maturzyści zakończyli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono tylko egzaminy pisemne. Zdecydowano też, że nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Termin egzaminu poprawkowego dla tych maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych, wyznaczono na 8 września.

Continue reading...