Домой Polish — mix Wyłączanie sędziów wskazanych przez obecną KRS. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Wyłączanie sędziów wskazanych przez obecną KRS. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

25
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

Jak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny, rozpoznawanie wniosków, by wyłączyć z orzekania sędziów wybranych przez aktualną Krajową Radę Sądownictwa, jest niezgodne z konstytucją.
Pytanie prawne Izby Cywilnej SN dotyczyło zgodności z konstytucją art.49 Kodeksu postępowania cywilnego «w zakresie, w jakim sąd rozpoznaje wniosek o wyłączenie sędziego z powodu podniesienia okoliczności wadliwości powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek KRS».
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w tej sprawie. Ocenił, że przepis, który mówi, że «sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie», jest niekonstytucyjny.

Continue reading...