Home Japan Japan — in Japanese 岸田首相 大規模接種会場で4回目接種 “対象者は接種検討を”

岸田首相 大規模接種会場で4回目接種 “対象者は接種検討を”

61
0
SHARE