Home Polish Polish — mix CBOS: Rekordowo wysokie poparcie dla rządu Beaty Szydło

CBOS: Rekordowo wysokie poparcie dla rządu Beaty Szydło

367
0
SHARE

NewsHubNa początku stycznia aż 39 proc. badanych przez CBOS przedstawiło się jako zwolennicy rządu Beaty Szydło. Jako przeciwnicy gabinetu pani premier zadeklarowało się 32 proc. 26 proc. wyraziło obojętność wobec Rady Ministrów i jej Prezes. W porównaniu z poprzednim miesiącem, to wzrost po 2 punkty wśród zwolenników i neutralnych oraz spadek o 3 punkty wśród przeciwników. Przeprowadzający badanie podkreślają, że to najwyższy wynik w tej kategorii od chwili objęcia urzędu przez Beatę Szydło.
W innym pytaniu ankietowani mieli odpowiedzieć, czy pozytywnie oceniają działalność rządu. Rekordowo dużo, bo aż 50 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. To wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego miesiąca. O 1 punkt wzrósł także odsetek ocen negatywnych. 11 procent wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” i było to o 2 punkty proc. mniej, niż przed miesiącem.
Gorzej oceniona została polityka gospodarcza rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem 47 proc. respondentów rząd „nie stwarza szans poprawy sytuacji gospodarczej”. Przeciwnego zdania jest 43 proc. pytanych. Niezdecydowanych w tej materii jest jedynie 10 proc. osób.

Similarity rank: 1.1
Sentiment rank: 1.4