Home Polish Polish — mix PERN skupił akcje Orlenu za ok. 1,5 mld zł

PERN skupił akcje Orlenu za ok. 1,5 mld zł

363
0
SHARE

NewsHub– Działania zarządu PERN, takie jak ostatnia decyzja o nabyciu akcji PKN Orlen, wpisują się w realizację polityki zapewniania bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, zarząd PERN, biorąc pod uwagę istotną rolę spółki w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz uwzględniając stabilną sytuację finansową grupy, postanowił wpisać się w program konsolidacji aktywów paliwowo-energetycznych. Znalazło to odzwierciedlenie w zapisach nowej strategii PERN na lata 2016-2020, która założyła zaangażowanie kapitałowe spółki w konsolidację krajowych aktywów sektora paliwowo-energetycznego, m.in. poprzez zakup do 5 proc. akcji PKN Orlen, z przeznaczeniem na ten cel ok. 1,5 mld zł.
Resort energii zapewnia, że za sprawą tej transakcji kapitałowej, PERN realizuje interes właściciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w segmencie logistyki surowcowo-paliwowej.
W okresie od 4 sierpnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 roku, PERN dokonał zakupu 20.949.506 akcji PKN Orlen, uzyskując przez to 4,90 proc. udziału w kapitale akcyjnym koncernu.
Dzięki temu PERN stał się jednym z akcjonariuszy swojego kluczowego, krajowego klienta, uzyskując blisko 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Orlenu. Według ME pozwoli to osiągnąć pełniejsze synergie ze wzajemnej współpracy biznesowej obu spółek (PERN uzyska rozszerzony dostęp do informacji o planach kluczowych przedsięwzięć biznesowych PKN Orlen oraz wpływ na ich realizację), a także usprawni realizację strategii państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.
Z punktu widzenia PERN istotne jest także, że nabycie akcji Orlenu zapewni spółce wpływy z tytułu dywidendy z płockiego koncernu. Orlen cieszy się reputacją podmiotu dywidendowego. Historycznie dokonywał wypłat dywidend do akcjonariuszy i posiada stabilną politykę dywidendową Za rok 2015 dywidenda wypłacona przez spółkę wyniosła 2 zł za akcję. Zakup takich aktywów finansowych podnosi zatem wartość PERN. PERN przekonuje, że zakup akcji Orlenu, przy zachowaniu odpowiednich paramentów finansowania, pozwala PERN na kumulację kapitału na realizację projektów ze strategii.

Similarity rank: 2.2
Sentiment rank: 2.4