Home Polish Polish — mix Posłowie PO i Nowoczesnej otrzymali pisma od Kuchcińskiego ws. 16 grudnia

Posłowie PO i Nowoczesnej otrzymali pisma od Kuchcińskiego ws. 16 grudnia

140
0
SHARE

NewsHub– Marsza ł ek Sejmu Marek Kuchci ń ski zwr ó ci ł si ę do pos łó w, kt ó rzy 16 grudnia uczestniczyli w dzia ł aniach uniemo ż liwiaj ą cych prac ę Izby, o wyja ś nienia zwi ą zane z tym bezprecedensowym i niedopuszczalnym wydarzeniem – podkre ś li ł Grzegrz ół ka.
Jak doda ł , pismo zosta ł o skierowane do 45 pos łó w opozycji, kt ó rzy 16 grudnia przerwali obrady i przeszkodzili w normalnej pracy Sejmu. – Marsza ł ek Sejmu oczekuje na odpowied ź i wyja ś nienia do rozpocz ę cia kolejnego posiedzenia, zaplanowanego na 8 lutego”- podkre ś li ł dyrektor.
“Eskalacja” konfliktu
Rzecznik PO Jan Grabiec powiedział w czwartek że list od marszałka Kuchcińskiego otrzymało kilkudziesięciu posłów Platformy. Jak ocenił, marszałek Sejmu, poprzez działania tego rodzaju “eskaluje” konflikt. Według Michała Szczerby (PO), list to “kolejna kompromitacja” Kuchcińskiego i dowód na to, że wniosek Platformy o jego odwołanie jest zasadny i powinien być jak najszybciej rozpatrzony.
Do sekretariatu klubu Nowoczesnej wpłynęło 16 pism adresowanych do 16 posłów, których marszałek Kuchciński wezwał do złożenia wyjaśnień w sprawie protestu na sali posiedzeń 16 grudnia – poinformował na konferencji w czwartek poseł Nowoczesnej Michał Stasiński. Posłanka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że protest opozycji 16 grudnia rozpoczął się od “bezpodstawnego wykluczenia” z posiedzenia Sejmu posła Szczerby.
– Dziś ten dokument, który otrzymaliśmy, jest najlepszym dowodem na to, że pan marszałek bardzo wybiórczo traktuje akty prawne w Polsce, ustawę o wykonywaniu mandatu posła, a także regulamin Sejmu – oceniła. – Swoim postępowaniem, nieprzestrzeganiem regulaminu Sejmu właśnie dnia 16 grudnia pan marszałek zmusił nas jakoby do podjęcia właśnie takich, a nie innych kroków – powiedziała Henning-Kloska.
Stasiński natomiast zaznaczył, że Nowoczesna traktuje pismo marszałka Sejmu jako kolejny krok w celu wywierania “niedopuszczalnej presji” na posłach w sprawowaniu ich mandatu. – Traktujemy to jako próbę zastraszenia, ale mogę powiedzieć: panie marszałku my zastraszyć się nie damy – dodał.
Lubnauer: #cela+
Pismo opublikowała na Twitterze wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Powołując się na artykuł Regulaminu Sejmu, który mówi, że marszałek stoi na straży praw i godności Sejmu, Kuchciński zwrócił się do posłanki Nowoczesnej o złożenie wyjaśnień w sprawie jej uczestnictwa 16 grudnia 2016 r. “w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń”.
Działania te – jak czytamy w piśmie marszałka – polegały na “na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi, stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom”.
Wiceszefowa Nowoczesnej publikując pismo skomentowała: “Próba zastraszenia? #cela+”.
PAP, polsatnews.pl

Similarity rank: 1.2
Sentiment rank: 0