Home Polish Polish — mix SG i UdSC: młodzi Afgańczycy nie wnioskowali o status uchodźcy

SG i UdSC: młodzi Afgańczycy nie wnioskowali o status uchodźcy

371
0
SHARE

NewsHubPrzepisy stanowią, że jeśli cudzoziemiec po dostaniu się do Polski, złoży wniosek o ochronę międzynarodową, musi pozostać na terytorium RP do czasu rozpatrzenia jego sprawy.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej ppor. Agnieszka Golias, imigranci odnalezieni w naczepie tira w Makowie Podhalańskim nie wnioskowali o ochronę międzynarodową. “Oni takiej deklaracji nie składali. Gdyby o to wnioskowali, to taki wniosek musiałby zostać rozpatrzony. Cudzoziemcy mówili, że chcieli się dostać dalej, do państw na zachodzie Europy” – powiedziała Golias.
Polska Straż Graniczna wystąpiła do strony słowackiej z wnioskiem o przekazanie zatrzymanych Afgańczyków w ramach readmisji uproszczonej. Procedura ta pozwala na przekazanie cudzoziemców w ciągu 48 godzin do państwa, z którego nastąpiło nielegalne przekroczenie granicy do Polski. “Readmisja uproszczona polega na tym, że jeśli udowodnimy, że cudzoziemiec dotarł do Polski z danego państwa, to wówczas musi zostać przez to państwo odebrany” – powiedziała Golias.
Rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak podkreślił w rozmowie z PAP, że do UdSC, nie wpłynął żaden wniosek w sprawie ochrony międzynarodowej młodych Afgańczyków. “Na bieżąco monitorujemy tę sytuację” – podkreślił.
Sprawą zainteresował się również rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Na początku nie było wiadomo, w jakim wieku się Afgańczycy, po zatrzymaniu twierdzili, że mają 10, 15 i 17 lat. RPD zwrócił się do komendanta placówki Straży Granicznej w Zakopanem o pilne nadesłanie informacji m.in. o aktualnej sytuacji tych osób, wszelkich podjętych w ich sprawie działaniach, a także o postępowaniach administracyjnych prowadzonych lub które mają zostać wobec nich wszczęte.
Po dokonanym badaniu kości zakopiańskim szpitalu okazało się, że dwóch imigrantów jest pełnoletnich, a jeden jest niepełnoletni.
Jak podkreśliła w rozmowie z PAP rzeczniczka karpackiego oddziału SG Dorota Kądziołka, wiek imigrantów ma bardzo duże znaczenie w kwestii procedur. “Nawet jeżeli chodzi o spędzenie nocy, wiek zatrzymanych ma znaczenie, ponieważ osoby pełnoletnie były skierowane do komisariatu zakopiańskiej policji , gdzie noc spędziły w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Osobę nieletnią natomiast przywieziono do placówki interwencyjnej w Nowym Sączu” – powiedziała.
Imigranci zostali odnalezieni we wtorek w naczepie tira w Makowie Podhalańskim. W środę odbyło się przesłuchanie imigrantów z udziałem tłumacza języka pasztuńskiego. Pomocy młodym imigrantom udzieliła zakopiańska Caritas, która przekazała pieniądze na zakup ciepłej odzieży.
Tir należący do polskiej firmy przewozowej jechał od piątku z Serbii z ładunkiem rudy cynku. Kierowcę, który w Makowie Podhalańskim tankował samochód , zaniepokoiły odgłosy dochodzące z naczepy i powiadomił policję. Funkcjonariusze odplombowali naczepę i znaleźli trzech imigrantów.
Zgodnie z Konwencją Genewską cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.(PAP)

Similarity rank: 0
Sentiment rank: -1.6