Home Polish Polish — mix Najpierw zwolnienie lekarskie, teraz "żadnego kontaktu". Prokurator nie pojawiła się na komisji...

Najpierw zwolnienie lekarskie, teraz "żadnego kontaktu". Prokurator nie pojawiła się na komisji śledczej ds. Amber Gold

201
0
SHARE

Komisja śledcza do spraw Amber Gold wystąpi do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na prokurator Barbarę Kijanko kary porządkowej w związku z niestawiennictwem się w charakterze świadka. Na środowym posiedzeniu komisji nie pojawił się także pełnomocnik prokurator Kijanko. – Poczytaj o najważniejszych wydarzeniach z kraju…
Kijanko była prokuratorem referentem prowadzącym sprawę Amber Gold w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w pierwszej fazie postępowania, po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec 2009 r. Według członków komisji jest ona jednym z kluczowych świadków w tej sprawie.
– Żadnego kontaktu zarówno ze strony pełnomocnika, jak i świadka – powiedziała przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS). Przypomniała, że 8 lutego komisja wyznaczyła termin przesłuchania prok. Kijanko, a wezwanie zostało wysłane listem poleconym na adres wskazany do korespondencji.
Krzysztof Brejza (PO) powiedział, że komisja powinna wystąpić z wnioskiem do sądu o nałożenie kary na prok. Kijanko. – Sytuacja jest ewidentna, zastanowimy się, co zrobić później – powiedział.
Uchwała w sprawie wystąpienia do sądu o nałożenie kary została podjęta jednogłośnie.
Prokurator ta miała być pierwszym świadkiem przesłuchanym przez komisję śledczą jeszcze w zeszłym roku. Kijanko przedstawiła jednak wówczas zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że nie może się stawić na przesłuchaniu. Komisja zdecydowała o zasięgnięciu opinii ws. jej zdrowia. Niedawno biegli z Zakładu Medycyny Sądowej w Szczecinie stwierdzili, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, by Kijanko stanęła przed komisją śledczą.
– Biegli stwierdzili, że nie istnieją żadne szczególne warunki lub wymagania, aby świadek mógł być w tych okolicznościach przesłuchiwany – powiedziała Wassermann.
Przypomniała, że “po pierwszej próbie wezwania świadka zgłosił się pełnomocnik, który podał wszystkie swoje namiary i prosił, aby kontakt odbywał się za jego pośrednictwem”. – Odbyły się także próby kontaktu telefonicznego z pełnomocnikiem – zaznaczyła szefowa komisji śledczej.

Similarity rank: 2.2
Sentiment rank: -0.6