Home Polish — mix Franciszek pozdrowił młodych całego świata

Franciszek pozdrowił młodych całego świata

100
0
SHARE

Nie mamy innego Pana poza Jezusem radośnie witanym przez uczniów w Jerozolimie i przybitym do krzyża pokornego króla sprawiedliwości miłosierdzia i
“Nie mamy innego Pana poza Jezusem, radośnie witanym przez uczniów w Jerozolimie i przybitym do krzyża, pokornego króla sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju” – powiedział Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej w Niedzielę Palmową, nazywanej także „Niedzielą Męki Pańskiej” na placu św. Piotra w Watykanie. Od 32 lat Niedziela Palmowa jest też obchodzona jako Światowy Dzień Młodzieży, który w 2017 r. odbywa się on na szczeblu diecezjalnym pod hasłem: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49). Po Eucharystii młodzi Polacy przekazali rówieśnikom z Panamy symbole ŚDM: krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani. To właśnie w Panamie w 2019 r. odbędzie się kolejne światowe spotkanie młodych.
Na początku uroczystości pod Obeliskiem Watykańskim Franciszek poświęcił gałązki oliwne i palmy, dar władz San Remo w Ligurii i znanego rzymskiego ogrodnika. Odczytano fragment Ewangelii wg. św. Jana o uroczystym wjeździe Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Następnie papież wyruszył wraz z kardynałami, biskupami, księżmi, grupą młodych w procesji do ołtarza.
W homilii papież zauważył, że dzisiejsza liturgia jest zarazem jest radosna i bolesna, celebrując wkroczenie Jezusa do Jerozolimy a jednocześnie zawierając opis męki Pańskiej. Stąd nasze serce w jakimś niewielkim stopniu doświadcza tego, co musiał odczuwać w swoim sercu Jezus owego dnia, kiedy radował się ze swoimi przyjaciółmi i zapłakał nad Jerozolimą.
Franciszek przypomniał, że w diecezjach całego świata jest też dziś obchodzony Światowy Dzień Młodzieży, a w Rzymie łączy się on z przekazaniem krzyża przez młodych z Krakowa, młodym z Panamy.
Ojciec Święty podkreślił entuzjazm uczniów witających swego Pana w Jerozolimie, a jednocześnie zauważył, że w tym obrazie zawarty jest obraz sługi Boga i człowieka, który idzie na mękę. Nawiązując do liturgii Wielkiego Tygodnia Franciszek zaznaczył, że ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż. „Dotyczy to także nas. Aby wiernie iść za Jezusem prośmy o łaskę, aby nie czynić tego słowami, lecz w czynach, i o to, abyśmy mieli cierpliwość znoszenia naszego krzyża: aby go nie odrzucać, nie pozbywać się go, ale patrząc na Niego, przyjąć go i nieść dzień po dniu” – zachęcił papież.
Ojciec Święty wskazał, że Jezus ukrzyżowany jest obecny w wielu cierpiących z powodu niewolniczej pracy, dramatów rodzinnych, z powodu chorób … wojen i terroryzmu, ze względu na interesy, które uruchamiają broń i sprawiają, że zadaje ciosy. „Oszukani mężczyźni i kobiety, pogwałceni w swej godności, odrzuceni …. Jezus jest w nich obecny, w każdym z nich, i wraz z tym zniekształconym obliczem, z tym urwanym głosem prosi, aby się Nim zainteresować, aby Go uznano, miłowano” – podkreślił Franciszek.
„Nie ma innego Jezusa: jest to ten sam, który wjechał do Jerozolimy pośród wymachiwania gałązkami palm i oliwek. To ten sam, który został przybity do krzyża i umarł między dwoma złoczyńcami. Nie mamy innego Pana poza Nim: Jezusa, pokornego króla sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju” – zakończył swoją homilię papież.
W modlitwie wiernych pierwszą intencję – za Kościół święty – wzniesiono po włosku. Proszono, aby łaska Eucharystii łączyła go mocno ze swoim Oblubieńcem, i udzieliła jemu radości rodzenia nowych dzieci dla życia wiecznego. Drugą intencję – za ustawodawców, rządzących i sędziów- wypowiedziano po francusku: „Aby całkowity dar z siebie Jezusa na krzyżu prowadził ich do służenia godności każdego człowieka, nigdy nie odwracając spojrzenia od prawdy”. Trzecią intencję, za chrześcijan prześladowanych, wypowiedziano po polsku: „Niech najwyższa ofiara Pana Jezusa da im łagodność i męstwo w godzinie próby i nawróci serca prześladowców”. Następną intencję – za młodzież – wypowiedziano w języku chińskim: „Niech całkowite posłuszeństwo Jezusa Ojcu, uświadamia, że nic obcego woli Bożej nie może uczynić ich życia pięknym i pełnym”. Ostatnią intencję – za osoby samotne i ubogie – wypowiedziano po raz kolejny po włosku: „Niech rany chwalebnego ciała Pana staną się dla nich źródłem pocieszenia i nadziei, pobudzając chrześcijan do miłosierdzia”.
Podczas modlitwy Anioł Pański Franciszek pozdrowił wszystkich młodych, obchodzących wokół swych biskupów Dzień Młodzieży w każdej diecezji na świecie. “Jest to kolejny etap wielkiej pielgrzymki rozpoczętej przez św. Jana Pawła II, która w ubiegłym roku zgromadziła nas w Krakowie, a która wzywa nas do Panamy w styczniu 2019 r. ” – powiedział papież.
Słowa pozdrowień Ojciec Święty skierował także do uczestników międzynarodowego spotkania przygotowującego do zgromadzenia synodalnego o młodzieży, zorganizowanego przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, we współpracy z Sekretariatem Generalnym Synodu Biskupów.
Papież nawiązał do aktu przekazania przez młodych Polaków krzyża Światowych Dni Młodzieży ich rówieśnikom z Panamy, którym towarzyszyli ich pasterze oraz przedstawiciele władz cywilnych. “Prośmy Pana, aby krzyż peregrynujący wraz z ikoną Maryi Salus Populi Romani, wszędzie tam, gdzie dotrze, spotęgował wiarę i nadzieję, ujawniając niezniszczalną miłość Chrystusa” – powiedział papież.
Po tych słowach delegacja młodych archidiecezji krakowskiej i innych polskich diecezji przekazała symbole ŚDM młodym z Panamy. Towarzyszyli im kard. Stanisław Dziwisz, metropolita senior archidiecezji krakowskiej, bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i koordynator przygotowań do ŚDM w Krakowie Damian Muskus oraz dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk.
Młodzieży z Panamy towarzyszyli arcybiskup Panamy i przewodniczący lokalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM abp Jose Ulloa Mendieta oraz członkowie zespołu organizującego spotkanie młodych.
Podczas modlitwy Franciszek nawiązał też do ostatnich ataków terrorystycznych w Sztokholmie i Egipcie oraz zapewnił o modlitwie za ich ofiary.
Msza św. Niedzieli Palmowej otworzyła liturgiczne obchody Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem Franciszka. W Wielki Czwartek rano odprawi w bazylice watykańskiej Mszę krzyżma a po południu uda się do zakładu karnego w Palino, w prowincji Frosinone na terenie diecezji Palestrina, aby odprawić Mszę św.

Continue reading...