W 2017 roku wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3, 3 procenta z 2, 8 procenta w 2016 roku – wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. Dodano w nich, …
W 2017 roku wzrost polskiej gospodarki przyspieszy do 3, 3 procenta z 2, 8 procenta w 2016 roku – wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. Dodano w nich, że w kolejnych latach wzrost gospodarczy pozostanie na stabilnym poziomie 3, 2 procenta. Jak czytamy w czwartkowym komunikacie, w styczniu ekonomiści Banku Światowego zakładali, że wzrost Polski w roku 2017 wyniesie 3, 1 proc., a w latach 2018-2019 odpowiednio 3, 3 i 3, 4 proc. – Polska gospodarka, po spowolnieniu w 2016 r., znów przyspiesza, ponieważ ruszyły inwestycje finansowane ze środków unijnych i rośnie konsumpcja prywatna dzięki bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz programowi Rodzina 500 plus – ocenił Carlos Pinerua, przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie.
Dodał, że wciąż dużo jest niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej na świecie, która będzie miała wpływ także na wzrost gospodarczy Polski i jej sytuację fiskalną. – Dlatego też Polsce potrzebne jest sprawne wdrożenie reform zapowiedzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ze szczególnym naciskiem na reformy poprawiające warunki prowadzenia biznesu oraz wspierające innowacyjność – powiedział Pinerua. Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w 2017 r. wzrośnie nieznacznie do 2, 6 proc. PKB z 2, 5 proc. szacowanych na rok 2016. Według BŚ wydatki w 2017 r. wzrosną, m.in. dlatego, że świadczenia z programu Rodzina 500 plus będą wypłacane przez cały rok, a nie przez trzy kwartały jak było to w roku 2016. “Obniżka wieku emerytalnego od października 2017 r. dodatkowo zwiększy wydatki budżetowe” – zaznaczono. “Z drugiej strony w 2017 r. budżet wspierać będą większe wpływy z podatków dzięki szybszemu wzrostowi gospodarczemu, a także działaniom Ministerstwa Finansów i nowo powołanej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na rzecz poprawy ściągalności podatków, w tym ograniczenia luki w VAT. Niemniej jednak w scenariuszu bazowym w 2018 r., czyli przy braku istotnych zmian w polityce fiskalnej, deficyt fiskalny może osiągnąć unijny próg trzech procent PKB” – napisano.

Similarity rank: 3.2
Sentiment rank: 0.7