Przywódcy unijni zgodzili się w czwartek na przedłużenie o kolejne pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji – poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk.
Przywódcy unijni zgodzili się w czwartek na przedłużenie o kolejne pół roku sankcji gospodarczych wobec Rosji – poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. “Uzgodnione, UE przedłuży sankcje gospodarcze wobec Rosji w związku z brakiem wdrażania porozumienia z Mińska” – poinformował Tusk na Twitterze z profilu Przewodniczącego RE.
Decyzja RE oznacza m. in. utrudnienia dla rosyjskich spółek z udziałem państwowych środków w dostępie do europejskich rynków kapitałowych, zakaz importu i eksportu broni, oraz utrudnienia w dostępie technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej. UE nakłada sankcje na Rosję począwszy od 2014 r. wyrażając tym samym potępienie wobec polityki mocarstwa na Ukrainie. Ograniczenia przyjmują różny rozmiar i dotyczą różnych sektorów gospodarki rosyjskiej. Już wcześnie, w połowie czerwca unijni przywódcy zdecydowali o przedłużeniu stosowania środków wobec zaanektowanego przez Rosję Krymu i Sewastopola. Rada Europejska zadeklarowała, że ograniczenia w kontaktach gospodarczych z tymi rejonami będą obowiązywać do 23 czerwca przyszłego roku. Do września tego roku funkcjonują równolegle sankcje wobec 150 osób i 37 firm z Rosji, obejmujące m. in. zamrożenie aktywów i zakazy wizowe.

Continue reading...