Home Polish Polish — mix Sejm przegłosował zmiany w programie 500 plus. Samotnie wychowujesz dziecko?

Sejm przegłosował zmiany w programie 500 plus. Samotnie wychowujesz dziecko?

167
0
SHARE

Sejm, po burzliwej debacie z udziałem opozycji, premier Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej, przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą zmiany w programie “Rodzina 500 plus” i ułatwiającą zakładanie żłobków.
Za nowelizacją opowiedziało się w piątek 269 posłów, 157 było przeciwnych, a 16 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej odrzucono sześć poprawek i siedem wniosków mniejszości zgłoszonych m.in. przez kluby PSL, PO oraz Nowoczesną.
Nowelizacja wynika z przeglądu systemów wsparcia rodzin przeprowadzonego przez resort rodziny i pracy, i przyjętego przez rząd. Główne zasady programu Rodzina ” 500 plus ” pozostają takie jak dotychczas, zmiana ma zlikwidować niepożądane zjawiska, m.in. zapobiec dopasowywaniu osiąganego dochodu do kryterium dochodowego, uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko, np. przez rozwiązywanie stosunku pracy, a następnie ponowne jego nawiązywanie z tym samym pracodawcą na innych warunkach.
Jeśli takie działanie nastąpiłoby przed upływem trzech miesięcy, nie byłoby traktowane jako utrata dochodu – zapisano w ustawie. Po raz pierwszy przepis ten zostanie zastosowany przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.
W wyniku zmiany ustawy wyeliminowane mają też zostać przypadki deklarowania przez rodziców niezgodnego ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka. W zmianie ustawy zaproponowano, by osoba deklarująca samotne wychowywanie dziecka musiała mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Ponieważ prawo do świadczenia mają tylko rodziny mieszkające w Polsce, nowelizacja programu przewiduje, że w przypadku wątpliwości co do spełnienia tego warunku, gmina będzie mogła wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego złożenia wyjaśnień.
W ustawie przewidziano też wprowadzenie zmian, które ułatwią zakładanie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech oraz przeznaczenie dodatkowo 250 mln zł rocznie z Funduszu Pracy na ich powstawanie i zabezpieczenie w rezerwie celowej budżetu państwa 250 mln zł (co oznacza zwiększenie rezerwy o 99 mln zł) . Ze środków tych finansowany będzie m.in. program wsparcia aktywizacji zawodowej osób, które zmuszone są do rezygnacji z pracy w związku z opieką na dziećmi do lat 3 i brakiem odpowiednich instytucji opieki.
Ustawa przewiduje też m.in. zmiany w Karcie Dużej Rodziny – uprawnieni do niej mają być również rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.
Nowela wprowadza zmiany przede wszystkim w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o Karcie Dużej Rodziny. Ma wejść w życie 1 sierpnia a kilkoma wyjątkami wchodzącymi od nowego roku i od 1 stycznia 2019 r.
Teraz nowela trafi do Senatu .

Continue reading...