Home Polish Polish — mix Syn "Ognia" chce miliona złotych odszkodowania od państwa. Proces odroczono

Syn "Ognia" chce miliona złotych odszkodowania od państwa. Proces odroczono

198
0
SHARE

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu odroczył w czwartek postępowanie o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez system totalitarny rodzinie Józefa Kurasia “Ognia”. Syn żołnierza wyklętego Zbigniew Kuraś domaga się 1 mln zł. Proces jest niejawny. – Poczytaj o najważniejszych wydarzeniach z kraju. Poznaj opinie i komentarze. Weź udział w dyskusji.
Po wyjściu z sali sądowej syn Józefa Kurasia, Zbigniew Kuraś
powiedział, że w okresie komuny jego rodzina doznała ciężkich krzywd. Zabrano mi dzieciństwo, młodość i spotkało mnie wiele trudności w
życiu. Władze komunistyczne stosowały wobec mojej rodziny represje. Dla
mnie ojciec jest bohaterem narodowym. Oddał ojczyźnie życie. Zawsze
wierzył w prawdę i prawdą się kierował oraz wielkim patriotyzmem. Chcę
upamiętnić swojego ojca, a przede wszystkim chcę go oczyścić z zarzutów
stawianych mu przez niektóre środowiska. Chcę mu przywrócić dobre miano – powiedział Zbigniew Kuraś. Stwierdził, że nie ma sensu przekonywać środowisk, które inaczej oceniają postać jego ojca.
Mecenas Anna Bufnal występująca w imieniu Kurasia powiedział, że sąd
zmuszony był odroczyć posiedzenie w celu uzyskania dalszych dowodów
niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia. Znaczną część postępowania dowodowego mamy już za sobą, natomiast ze
względów formalnych zakończenie tego postępowania w dniu dzisiejszym
nie było możliwe – oświadczyła. Z uwagi na wyłączenie przez sąd jawności przebiegu rozprawy mecenas
nie chciała ujawnić szczegółów przebiegu rozprawy. Kolejny termin
posiedzenia sądu będzie wyznaczony już w 2018 roku.
Jesteśmy przekonani, że historia przedstawiona przez pana Zbigniewa
Kurasia przed sądem przyczyni się do rozstrzygnięcia spornych elementów.
Wyrok korzystny miałby również znaczenie historyczne – zakończyła mec.
Bufnal.
Zbigniew Kuraś domaga się 1 mln zł zadośćuczynienia za represje,
których doświadczył jego ojciec i jego rodzina w czasie w okresie
powojennym przez aparat państwa oraz kwoty 50 tys. zł na upamiętnienie
postacie żołnierza wyklętego Józefa Kurasia “Ognia”.
Józef Kuraś urodził się 23 października 1915 r. w Waksmundzie koło
Nowego Targu w góralskiej rodzinie. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r.
walczył jako podoficer Wojska Polskiego przeciw jednostkom niemieckim
jak i słowackim. Później został żołnierzem Organizacji Orła Białego i
ZWZ. W 1941 r. związał się z regionalną organizacją o nazwie
Konfederacja Tatrzańska.
W czerwcu 1943 r. Niemcy zamordowali żonę, 2,5-letniego syna i ojca
Kurasia, a następnie podpalili zabudowania, nie pozwalając ich gasić.
Kuraś przyjął wówczas pseudonim “Ogień”. Wtedy był żołnierzem oddziału
partyzanckiego Armii Krajowej, później dowódcą Oddziału Ludowej Straży
Bezpieczeństwa – podległej ludowcom związanym ze strukturami cywilnymi
Polskiego Państwa Podziemnego w Nowym Targu. W 1944 r. był też dowódcą
oddziału egzekucyjnego Powiatowej Delegatury Rządu.
Po wojnie Kuraś tworzył struktury Milicji Obywatelskiej, oraz był
szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. Po krótkiej
służbie w organach państwa komunistycznego powrócił “do lasu” tworząc
grupę walczącą z komunistycznymi władzami na Podhalu. “Ogień” zginął w lutym 1947 r. Według relacji świadków, osaczony
przez funkcjonariuszy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Ostrowsku
usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł w szpitalu w Nowym Targu. Miejsce
jego pochówku dotychczas nie zostało odnalezione.
Józef Kuraś “Ogień” jest postacią kontrowersyjną. Np. dla Słowaków
był zbrodniarzem, gdyż – jak twierdzi słowacki IPN – już po wojnie
mordował niewinnych ludzi: Słowaków, Żydów, a także Polaków. We wsi Nowa
Biała stoi pomnik poświęcony pomordowanym przez oddziały “Ognia”.
Od niemal dwóch lat Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu prowadzi śledztwo przeciwko mjr. Kurasiowi “Ogniowi” pod kątem
ewentualnych zbrodni komunistycznych. Według historyków IPN, negatywny obraz Józefa Kurasia “Ognia” to
efekt dziesięcioleci PRL-owskiej propagandy, która wbrew faktom z
antykomunistycznego partyzanta usiłowała zrobić pospolitego zbrodniarza

Continue reading...