Dezaprobatę wobec działań prezydenta wyraża obecnie 29 proc. ankietowanych.
62 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy; 29 proc. ocenia ją źle – wynika z listopadowego sondażu CBOS . 54 proc. respondentów źle ocenia działania Sejmu, 31 proc. – dobrze. 45 proc. mówi źle o pracy – Senatu, 29 proc. – pozytywnie.
CBOS zwrócił uwagę na spadek notowań prezydenta oraz obu izb parlamentu.
Działalność prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 62 proc. respondentów, spadek odsetka zadowolonych o 6 punktów procentowych w porównaniu z październikiem. Dezaprobatę wobec działań prezydenta wyraża obecnie 29 proc. ankietowanych, o 5 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem.
9 proc. respondentów nie ma zdania nt. oceny działalności głowy państwa (1 punkt procentowy więcej niż w październiku).
Mimo pogorszenia notowań prezydent nie stracił całkowicie premii, jaką otrzymał po zawetowaniu dwóch spośród trzech ustaw o sądownictwie – jego notowania są bowiem nadal znacząco lepsze, niż były do lipca tego roku
—podkreśla CBOS .
Działania prezydenta chwali większość zwolenników PiS wraz z Solidarną Polską i Polską Razem (91 proc. dobrze, 6 proc. źle ocenia pracę głowy państwa) oraz wyborców Kukiz‘15 (75 proc. elektoratu pozytywnie ocenia działania Dudy, źle – 21 proc.).
Krytyczni wobec poczynań głowy państwa są natomiast w większości zwolennicy PO (30 proc. ocenia pracę Dudy dobrze, 61 proc. – źle) i Nowoczesnej (zdaniem 22 proc. działania Dudy są pozytywne, negatywne – w ocenie 72 proc. potencjalnego elektoratu).
55 proc. niezdecydowanych, na kogo głosować dobrze ocenia działalność prezydenta Dudy, źle – 33 proc. Podobnie sytuacja wygląda z osobami, które nie biorą udziału w wyborach – 53 proc. niegłosujących popiera pracę A. Dudy, 29 proc. – ocenia ją negatywnie.
Pracę Sejmu dobrze ocenia 31 proc. badanych, co oznacza spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Źle o działaniach izby niższej wypowiada się 54 proc. ankietowanych – o 4 proc. więcej niż w poprzednim sondażu. Zdania na temat pracy Sejmu nie ma 15 proc. badanych (wzrost o 1 punkt procentowy).
W przypadku Senatu dobrze pracę tej izby ocenia 29 proc. pytanych – mniej o 7 proc. niż przed miesiącem. 45 proc. jest niezadowolonych z działania izby wyższej; oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe. 26 proc. nie ma zdania w tej kwestii, o 4 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu.
Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 2-12 listopada 2017 r. na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
kk/ PAP

Continue reading...