Home Polish Polish — mix Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca '68

Sejm przyjął uchwałę dotyczącą 50. rocznicy Marca '68

121
0
SHARE

“Sejm RP wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi” – głosi treść przyjętej we wtorek przez Sejm uchwały, która uczciła pamięć o wydarzeniach Marca ’68.
Za przyjęciem uchwały głosowało 424 posłów, przeciw 3, wstrzymało się 2 posłów. Zastrzeżenia do uchwały zgłosił lider Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki (niezrzeszony). Pierwotnie uchwała miała być przyjęta przez aklamację.
W tym tygodniu minie 50. rocznica Marca ’68 – kryzysu politycznego, studenckich protestów, walki frakcji wewnątrz PZPR oraz fali antysemickiej propagandy, z powodu której Polskę opuściło kilkanaście tysięcy Żydów.
W przyjętej przez Sejm uchwale przypomniano, że Marzec ’68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego “Dziadów” w inscenizacji Kazimierza Dejmka, spektaklu będącego “sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych”.
“Odpowiedzią władz stało się uruchomienie represji wobec uczestników demonstracji, rozpoczęcie fali antysemickich czystek oraz nagonki prasowej. Komuniści użyli całego szeregu kłamstw, dokonując publicznych spektakli nienawiści w środkach masowego przekazu. Doszło także do brutalnych działań służb specjalnych państwa policyjnego: aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni” – napisano w uchwale.
Podkreślono też, że Sejm RP, pamiętając o “dramatycznych losach Żydów polskich – zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu”.
“Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z obywatelami polskimi, niezależnie od ich narodowości i wyznania, mieszkającymi w kraju i za granicą, prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża najwyższy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem” – głosi treść uchwały.(PAP)

Continue reading...