Home Polish Polish — mix Mucha: Ruszy kolejny nabór na sędziów Sądu Najwyższego, a także sędziów NSA

Mucha: Ruszy kolejny nabór na sędziów Sądu Najwyższego, a także sędziów NSA

321
0
SHARE

We wtorek w wykazie aktów legislacyjnych RCL oczekujących na ogłoszenie pojawiły się dwa obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziów w SN oraz NSA. Po ich publikacji w Monitorze Polskim ruszy nabór – mówi we wtorek PAP wiceszef KPRP Paweł Mucha.
Wiceszef Kancelarii Prezydenta powiedział PAP, że jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, obwieszczenie zawiera informację o czterech wolnych stanowiskach w Izbie Cywilnej, trzech w Izbie Karnej i czterech w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku obwieszczenia o wakatach w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, chodzi o cztery wolne stanowiska w Izbie Finansowej, trzy w Izbie Gospodarczej i jedno w Izbie Ogólnoadministracyjnej.
Mucha zaznaczył, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym ukazanie się obu obwieszczeń w Monitorze Polskim uruchamia procedurę naboru sędziów do SN, a także do NSA, “bo tam stosuje się też odpowiednio przepisy o SN, na podstawie ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych”.
“To jest procedura, która polega na tym, że weryfikujemy – jeżeli chodzi o poszczególne izby – ile w danym wypadku mamy sędziów, ile jest etatów do obsadzenia, jaka jest rzeczywista osada, ile jest wakatów” – mówił prezydencki minister.
“To nie jest jakieś zaskoczenie. Prezydent stara się działać sprawnie. Jeżeli jest sytuacja, że są wolne stanowiska sędziowskie, to stara się, by nie tworzyła się sytuacja ich nieobsadzania” – powiedział Mucha.
Jak zaznaczył, zgodnie z ustawą o SN w “okresie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy prezydent obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk, przewidzianych do objęcia bez zasięgnięcia opinii I prezesa SN”. “Nie było więc żadnych przeszkód, zgodnie z art. 112a. Mamy informację, że są wolne stanowiska; chcemy, żeby sąd działał sprawnie, obwieszczamy o naborze” – powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.
Pierwszy o ukazaniu się obwieszczenia o naborze sędziów do SN napisał we wtorek portal 300polityka.pl.
Obecnie w toku jest procedura dotycząca naboru 44 sędziów SN.
Do KRS wpłynęło dotychczas 215 kandydatur, a 13 kandydatów złożyło oświadczenia o cofnięciu zgłoszenia. Cofnięto siedem kandydatur złożonych do Izby Dyscyplinarnej, cztery do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jedną do Izby Cywilnej i jedną do Izby Karnej.
Z danych przekazanych PAP wynika, że na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej – 34, a na wakaty w Izbie Karnej – siedem kandydatur.
Termin na zgłoszenie kandydatur do SN upłynął 29 lipca. Dwa tygodnie temu KRS opublikowała na swojej stronie internetowej listę 195 kandydatów na sędziów SN. Obecna liczba kandydatur również może nie być ich ostateczną, gdyż – jak zaznacza Biuro KRS – część zgłoszeń wysłana została pocztą i na ostateczne podsumowanie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Continue reading...