W Fundacji XX Czartoryskich trwa kontrola skarbowa zlecona przez Najwyższą Izbę Kontroli, poinformowała w piątek NIK. Według analizy Izby, podczas przekazania 100 mln euro uzyskanych ze sprzedaży kolekcji Czartoryskich, mogło dojść do nieprawidłowości, mających na celu uniknięcie opodatkowania. Kontrola trwa od kwietnia, ale dopiero teraz NIK o tym poinformowała.
W Fundacji XX Czartoryskich trwa kontrola skarbowa zlecona przez Najwyższą Izbę Kontroli, poinformowała w piątek NIK. Według analizy Izby, podczas przekazania 100 mln euro uzyskanych ze sprzedaży kolekcji Czartoryskich, mogło dojść do nieprawidłowości, mających na celu uniknięcie opodatkowania. Kontrola trwa od kwietnia, ale dopiero teraz NIK o tym poinformowała.
Pod koniec grudnia 2016 r. państwo polskie kupiło za 100 mln euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję, obejmującą dzieła sztuki, w tym “Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci. W oświadczeniu wydanym przez Fundację poinformowano, że w końcu ubiegłego roku Fundacja Książąt Czartoryskich podjęła decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych w okresie swojej działalności na rzecz nowo powstałej fundacji Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie.
– W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi transakcji pomiędzy: polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją XX Czartoryskich w Krakowie, a następnie pomiędzy tą Fundacją a Fundacją Le Jour Viendra z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie Kontroli doraźnej – czytamy w komunikacie NIK.
W oficjalnym piśmie skierowanym do szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia, Kwiatkowski zaznacza, że analiza NIK wskazuje na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości polegającej na chęci uniknięcia przez Fundację XX Czartoryskich opodatkowania.
Oprócz tego Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego oraz prezydenta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji XX Czartoryskich. W odpowiedzi zarówno ministerstwo, jak i prezydent zapewnili, że nie stwierdzili oni nieprawidłowości w działalności fundacji.
NIK poinformowała również o nawiązaniu współpracy z władzami Liechtensteinu w związku z Fundacją Le Jour Viendra, do której trafiły pieniądze Fundacji Czartoryskich. Polski urząd zwrócił się do zagranicznego odpowiednika o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli.
Na pismo odpowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości Liechtensteinu, które poinformowało, że fundacja podlega kontroli przez wykwalifikowany podmiot wybrany przez Trybunał Sprawiedliwości Liechtensteinu.
Zaskakujący wpis Owsiaka
Ścigają Kukiza za przywłaszczenie laptopa

Continue reading...