Start Polish — mix Czy rolnik jest wystarczająco chroniony podczas egzekucji komorniczej?

Czy rolnik jest wystarczająco chroniony podczas egzekucji komorniczej?

39
0
TEILEN

Nic nie zmienia się w sytuacji rolników, do których drzwi zapukał komornik. „Każda zmiana legislacyjna, nawet w sytuacji kryzysowej, wymaga uprzedniej, wnikliwej i wszechstronnej analizy uwzględniającej całokształt czynników wpływających na konkretne rozwiązania prawne” – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Autor: Marzena Pokora-Kalinowska
Tagi:
Nic nie zmienia się w sytuacji rolników, do których drzwi zapukał komornik. „Każda zmiana legislacyjna, nawet w sytuacji kryzysowej, wymaga uprzedniej, wnikliwej i wszechstronnej analizy uwzględniającej całokształt czynników wpływających na konkretne rozwiązania prawne” – podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.
Zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej 3 zakładają podwyższenie kwoty wolnej od egzekucji, jeśli obniżenie wynagrodzenia pracownika lub zwolnienie członka jego rodziny nastąpiło z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Nowe przepisy zakazują też jeszcze 90 dni po ustaniu epidemii wyznaczania licytacji nieruchomości, w których mieszkają dłużnicy.
Jak wynika jednak z odpowiedzi na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki – a posłowie pytali m.in., czy rozważana była możliwość objęcia również osób prowadzących działalność gospodarczą kwotą wolną od zajęcia – rolnik jest wystarczająco chroniony podczas egzekucji komorniczej. Ochrona interesów rolnika jest właściwa i odpowiednia do ochrony interesów wierzyciela.

Continue reading...