Start Polish — mix Panie, z miłości do mnie wszedłeś w mój ludzki świat! Franciszek u...

Panie, z miłości do mnie wszedłeś w mój ludzki świat! Franciszek u św. Marty: prawdziwy chrześcijanin żyje pragnieniem BogaCo z postem w piątek po Bożym Ciele? Włochy/ Chirurg, który operował papieża: Franciszek czuje się dobrze, jest przytomnyPolecamy

128
0
TEILEN

Rozważania do Ewangelii J 6 51-58
Czwartek, 8 czerwca. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, uroczystość
• Pwt 8, 2-3.14b-16 • Ps 147B, 12-13.14-15.19-20 • 1 Kor 10, 16-17 • J 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak
On może nam dać swoje ciało na pożywienie?» Rzekł do
nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie
będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który
z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie,
a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na
wieki».
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Te słowa pozostaje nam albo przyjąć z wiarą, zaufać im
i to czynić, albo te słowa Chrystusa odrzucić. Piotr i apostołowie
oraz całe pokolenia chrześcijan zaufali słowom
Chrystusa.

Continue reading...