Home Polish — mix KBW: Brakuje ponad 605 milionów złotych na organizację wyborów samorządowych

KBW: Brakuje ponad 605 milionów złotych na organizację wyborów samorządowych

88
0
SHARE

„W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ordynacji wyborczej znacząco wzrosły koszty przeprowadzania wyborów i referendów oraz koszty…
Pismo do premiera skierowane zostało także do wiadomości prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, ministra finansów oraz szefów klubów parlamentarnych i poselskich. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego załączyła szczegółowe wyliczenia dotyczące niezbędnego wzrostu nakładów. Zgodnie z szacunkami KBW rezerwa celowa powinna wzrosnąć o 598 milionów 150 tysięcy złotych.
KBW przedstawia wyliczenia
KBW wskazuje, między innymi, że koszt zakupu sprzętu do transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych – przy założeniu 28 tysięcy obwodów głosowania — wyniesie 84 miliony złotych. Komputery i drukarki dla komisji to koszt 100 milionów złotych, skanery – dalsze 3 miliony. Koszt transmisji z przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych szacowany jest na 50 milionów złotych. Wynagrodzenia urzędników wyborczych wyniosą łącznie 95,5 miliona złotych, a wydatki na ich biura 32,5 miliona.
Dodatkowy koszt diet dla obwodowych komisji wyborczych, w związku z powoływaniem dwóch komisji wyborczych – ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania – to zgodnie z wyliczeniami KBW 112,5 miliona złotych. Dodatkowy koszt uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych to niespełna 8,5 miliona złotych. Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze podkreśla, że wydatki na wybory samorządowe, planowane przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wynosiły 307,9 miliona złotych. W obecnej sytuacji kwotę tę należy zwiększyć o 484,6 miliona – do 792,5 miliona złotych.
Co z wydatkami na referendum?
Planowane wydatki na referendum ogólnokrajowe wynosiły niespełna 140 milionów złotych. Kwotę tę należy zwiększyć o ponad 111 milionów – do 250,5 miliona złotych. Wydatki na ewentualne wybory uzupełniające do Senatu wynosiły nieco ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z szacunkami KBW należy je zwiększyć niemal dwukrotnie – do 4 i pół miliona. Krajowe Biuro Wyborcze wskazuje także, że sam budżet KBW w związku z realizacją nowych zadań powinien zostać zwiększony o ponad 7 milionów złotych – z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nowych komisarzy wyborczych oraz siedziby dla nich.

Continue reading...