Home Polish — mix Rada Atlantycka opowiedziała się za zwiększoną obecnością sił amerykańskich w Polsce

Rada Atlantycka opowiedziała się za zwiększoną obecnością sił amerykańskich w Polsce

225
0
SHARE

Rada Atlantycka opowiedziała się za zwiększoną obecnością sił amerykańskich w Polsce – RMF24.pl – Grupa robocza Rady Atlantyckiej ds. rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie północno-wschodniej wstępnie poparła koncepcję wzmocnienia obecności sił USA w
Wstępne rekomendacje obejmują m.in. stworzenie na terenie Polski stałych ośrodków szkoleniowych dla sił amerykańskich i wojsk NATO stwarzające takie same możliwości ćwiczeń z użyciem broni śmiercionośnej, jak używane obecnie do tego celu poligony na terenie Niemiec, a także rozmieszczenie w Polsce na « zasadzie kontynuowanej rotacyjnej obecności opartej na stałej infrastrukturze » jednej brygady amerykańskich sił lądowych (ok. 3 tys. żołnierzy). Te rekomendacje oparte są na ośmiu zasadach, które wraz z naczelną zasadą wzmocnienia zdolności NATO do powstrzymywania zagrożeń militarnych płynących z Rosji, obejmują m.in.: postulat wzmocnienia spójności Sojuszu Atlantyckiego i zwiększenia stabilności NATO w obliczu dyslokacji sił rosyjskich oraz zgodności rekomendacji z narodową doktryną militarną Stanów Zjednoczonych. Wśród szczegółowych zaleceń grupy roboczej Rady Atlantyckiej warto odnotować podniesienie rangi Elementu Dowództwa Misji (Mission Command Element) sił USA w Poznaniu do rangi Dowództwa Dywizji Stanów Zjednoczonych, a także modernizację i rozbudowę przez polskie władze obecnej infrastruktury w bazie wojskowej w okolicach Żagania, z której obecnie korzysta amerykańska brygada pancerna i dostosowanie jej do norm amerykańskich.

Continue reading...