Home Polish — mix Wniosek o wotum zaufania dla rządu. To efekt ustaleń z Jachranki?

Wniosek o wotum zaufania dla rządu. To efekt ustaleń z Jachranki?

99
0
SHARE

Mateusz Morawiecki uprzedził opozycję i nie czekając na głosowanie wniosku o wotum nieufności złożonego przez partię Grzegorza Schetyny, sam…
– Na tym posiedzeniu RE muszę mieć pewność, że rząd ma mandat, poparcie większości parlamentarnej i dlatego taki wniosek składam do marszałka i proszę o jego procedowanie – przekazał w środę szef rządu. Taki tryb opisany jest w art. 160. Konstytucji RP, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Continue reading...