Домой Polish — mix UOKiK w sprawie frankowiczów i kredytów w BPH

UOKiK w sprawie frankowiczów i kredytów w BPH

299
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

NewsHubUOKiK zabiera głos w sporze frankowiczów z Bankiem BPH. Urząd wydał tzw. istotny pogląd w sprawie. Dotyczy postanowień, jakie bank wpisał w umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich.
Pierwsze z postanowień kwestionowanych przez klientów banku dotyczy wyliczenia i przeliczania salda kredytu , drugie i trzecie natomiast sposobu wyliczania kursu kupna-sprzedaży franka szwajcarskiego oraz spłaty rat w tej walucie.
— Postanowienia umowy dawały zbyt duże uprawnienia bankowi, który i tak jest dominującą stroną w relacjach z konsumentem. Umożliwiały dowolne ustalanie kryteriów mających wpływ na wysokość rat. Jednocześnie kredytobiorca nie mógł sprawdzić, na jakiej podstawie bank wycenia swoją marżę – mówi Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klienci domagają się od Banku BPH zwrotu nadpłat waloryzacyjnych oraz stwierdzenia nieważności umowy. Prezes UOKiK ocenia, że tak może się stać, jeśli sąd uzna podważane postanowienia umowy zawartej z bankiem za niedozwolone.
» Wydana opinia UOKiK nie może jednak być odnoszona do wszystkich kredytów walutowych udzielonych przez Bank, gdyż dotyczy pozwu złożonego w indywidualnej sprawie. Z tego też powodu, w trosce o zachowanie obowiązującej BPH tajemnicy bankowej, nie komentujemy jej treści» — czytamy w oświadczeniu biura prasowego Banku BPH przesłanym Business Insider Polska : Bank zapoznał się i przyjął do wiadomości stanowisko UOKiK wyrażone w istotnym poglądzie w związku z postępowaniem sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Wydana opinia UOKiK nie może jednak być odnoszona do wszystkich kredytów walutowych udzielonych przez Bank gdyż dotyczy pozwu złożonego w indywidualnej sprawie. Z tego też powodu, w trosce o zachowanie obowiązującej BPH tajemnicy bankowej, nie komentujemy jej treści. Jednocześnie deklarujemy współpracę z organami sądowniczymi w tej i każdej innej sprawie dotyczącej klientów banku, dostarczając przy tym wszelkich informacji niezbędnych do ich rozstrzygnięcia. Bank respektować będzie także postanowienia sądów, zastrzegając sobie przy tym prawo do apelacji. Podkreślamy, że bank każdorazowo stara się podchodzić do wszelkich sporów czy niezgodności stanowisk z klientami w taki sposób, aby w jak najszerszym zakresie uwzględniać interesy klientów, przy zachowaniu litery prawa i respektując zapisy prawnie wiążących umów z klientami. Ponadto, informujemy, że od 2015 roku bank aktywnie wspiera klientów, którzy z uwagi na wzrost kursów walut znaleźli się w trudnej sytuacji. Więcej informacji na temat dostępnych narzędzi pomocowych na stronie banku.
UOKiK wydał już kilka istotnych poglądów w sprawie, dotyczących sporu frankowiczów z mBankiem .

Similarity rank: 1.1
Sentiment rank: -1.4