Home Polish Polish — mix Popularność usług telekomunikacyjnych w Polsce

Popularność usług telekomunikacyjnych w Polsce

37
0
SHARE

NewsHubMiesięczny koszt usług telefonii komórkowej dla klientów indywidualnych w ub.r. był średnio niższy o 2 zł niż rok wcześniej i wyniósł 47 zł – wynika z badań konsumenckich na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Z usług telefonii komórkowej korzysta w Polsce 88 proc. osób prywatnych, a ze stacjonarnej już tylko 17 proc.
Z badania wynika, że w przypadku klientów instytucjonalnych koszty korzystania z telefonii komórkowej wahały się w zależności od liczby zatrudnianych pracowników między 86 zł (jednoosobowe firmy) a 1370 zł (co najmniej 50 pracowników), stacjonarnej – od 68 do 964 zł, zaś internetu mobilnego – od 44 do 1734 zł.
Badania pokazują ponadto, że średnia wysokość opłaty za stacjonarny dostęp do sieci w przypadku odbiorców instytucjonalnych wyniosła 118 zł, a indywidualnych – 51 zł. Osoby prywatne przeciętnie płaciły za internet mobilny 48 zł – o 7 zł mniej niż w 2015 roku. Połowa Polaków korzysta z internetu mobilnego
W raporcie z badań podano, że najczęściej wykorzystywanym przez indywidualnych internautów rodzajem dostępu do sieci jest internet stacjonarny. Korzysta z niego 62,4 proc. badanych, a 47,2 proc. z internetu mobilnego.
Co najczęściej w sieci robią ankietowani? 86,4 proc. przegląda strony internetowe 67,6 proc. korzysta z portali społecznościowych 65,2 proc. wysyła i odbiera maile Brak umiejętności barierą w korzystaniu z internetu przez seniorów
Około 40 proc. badanych w wieku 50+ korzystało z komputera , najczęściej w domu (97 proc.). 49 proc. z nich zadeklarowało, że łączy się z internetem codziennie. 55,8 proc. ponad pięćdziesięcioletnich respondentów niekorzystających z internetu podało, że przyczyną tego jest brak odpowiednich umiejętności.
87,5 proc. ankietowanych klientów indywidualnych zadeklarowało korzystanie z telefonii komórkowej, 61,6 proc. z internetu, a już tylko 16,9 proc. z telefonii stacjonarnej.
Z badań wynika, że w grupie respondentów powyżej 50. roku życia odsetek użytkowników telefonii komórkowej (79,8 proc.) i internetu (40,2 proc.) jest niższy niż w wypadku całości populacji, a telefonii stacjonarnej – wyższy (29,4 proc.). 98,1 proc. zbadanych firm posiada usługę telefonii komórkowej, 35,8 proc. – stacjonarnej, a 85,1 proc. – dostęp do internetu.
14,9 proc. badanych klientów indywidualnych uważa, że zmiany na rynku komunikacji elektronicznej zmierzają w dobrym kierunku. Jako przykłady pozytywnych zmian na rynku najczęściej wymieniali: obniżkę cen większą liczbę ofert dynamiczny rozwój technologii.
2,7 proc. respondentów podało, że ich zdaniem rynek komunikacji elektronicznej w ub.r. zmienił się na gorsze.
Badanie w listopadzie 2016 r. przeprowadziło konsorcjum Millward Brown S. A. oraz DANAE Sp. z o.o. na zlecenie prezesa UKE. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1614 Polaków w wieku 15+, 1001 Polaków w wieku 50+ oraz 403 instytucji.

Similarity rank: 1.1
Sentiment rank: 0