Домой Polish — mix Prace nad projektem noweli Prawa o ustroju sądów. Tyszka: Decyzję podjęto na...

Prace nad projektem noweli Prawa o ustroju sądów. Tyszka: Decyzję podjęto na Konwencie Seniorów

221
0
ПОДЕЛИТЬСЯ

«Przyczyną odroczenia była kwestia zharmonizowania niespójności przepisów w trzech procedowanych obecnie w Izbie projektach, dotyczących sądownictwa».
Projekt noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, autorstwa PiS, został zdjęty z porządku obrad Sejmu — poinformował PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz ‘15) .
Tyszka poinformował, że taka decyzja została podjęta w środę na posiedzeniu Konwentu Seniorów.
Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie w źródłach w Sejmie, przyczyną odroczenia była kwestia zharmonizowania niespójności przepisów w trzech procedowanych obecnie w Izbie projektach, dotyczących sądownictwa — o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz o ustroju sądów powszechnych.
Projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw, został złożony przez grupę posłów PiS w połowie kwietnia. Miałby on wejść w życie — jak zaproponowano — 1 lipca.
Proponowane przez PiS rozwiązania przewidują, że prezesi sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych będą mogli być odwołani przez ministra sprawiedliwości w toku kadencji w przypadku: rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych; gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości; stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych oraz złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
Poszerzony ma być także zakres oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów, zaś obowiązkiem składania oświadczeń mieliby zostać objęci także dyrektorzy sądów. Jak wskazano w uzasadnieniu zmiana taka została zaproponowana „w celu zapewnienia jeszcze większej transparentności osób wykonujących zawód sędziego oraz zajmujących się kierowaniem sądami w wymiarze administracyjnym”.
Projekt PiS dotyczy też „wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów; wprowadzenia, jako zasady ustrojowej, losowego przydziału spraw sędziom oraz zasady równego obciążenia w sądzie sędziów sprawami”.
pc/ PAP

Continue reading...