Home Polish Polish — mix Ziobro zapowiada projekt przewidujący oświadczenia majątkowe sędziów: "Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy...

Ziobro zapowiada projekt przewidujący oświadczenia majątkowe sędziów: "Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy myśleli, że wywiną się"

98
0
SHARE

“To jest dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole”.
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w sobotę, że przygotował projekt ustawy, zgodnie z którym opublikowane będą także te oświadczenia majątkowe sędziów, które zostały złożone tuż przed wprowadzeniem zasady jawności tych dokumentów.
6 stycznia weszła w życie ustawa, zgodnie z którą oświadczenia majątkowe polskich sędziów będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej danego sądu, nie później niż do 30 czerwca każdego roku. W sobotę Ziobro powiedział w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, że część sędziów wykazała się „cwaniactwem” i złożyła oświadczenia majątkowe bardzo szybko, przed wejściem ustawy w życie.
Zrobię pewną niespodziankę tym, którzy myśleli, że wywiną się i w tym roku ich oświadczenia nie będą jawne, dlatego że przygotowałem zmianę ustawy i również te oświadczenia, które oni myśleli, że utajnią, będą też jawne. To jest dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoją oświadczenia majątkowe
— powiedział minister.
Podkreślił, że oświadczenia majątkowe ludzi, którzy mają władzę rozstrzygać o innych w imieniu państwa, powinny być jawne.
Odnosząc się do planowanych zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, Ziobro przekonywał, że rząd proponuje cywilizowane standardy, żeby władza ustawodawcza i wykonawcza miała pewien udział w powoływaniu sędziów po to – jak powiedział minister – „aby władza sądownicza nie zamykała się, nie tworzyły się tam de facto kliki”.
Niestety tego rodzaju zjawisko ma miejsce w polskim sądownictwie i o tym wszyscy wiedzą, nawet wiedzą sędziowie, bo organizacje zrzeszające sędziów wielokrotnie formułowały opinie, że w KRS funkcjonuje tzw. spółdzielnia
— uważa Ziobro.
Minister pytał też, czy KRS pokazała najwyższe standardy etyczne, odmawiając wytoczenia sprawy dyscyplinarnej swojemu rzecznikowi sędziemu Waldemarowi Żurkowi.
Jeżeli prawdą jest, że KRS wysłuchała tylko i wyłącznie jedną stronę, czyli pana sędziego Żurka, a nie wysłuchała osoby, która tę skargę skierowała, to przecież kto jak to, ale sędziowie powinni znać zasadę, którą ustanowili Rzymianie, że aby wydać uczciwy wyrok, trzeba wysłuchać dwie strony
— powiedział Ziobro.
To wszystko mówi o standardach etycznych tego towarzystwa, które nie przypadkiem przez jednych jest nazywane spółdzielnią, przez innych kliką i my chcemy tę klikę faktycznie odesłać do historii
— dodał.
Czytaj dalej na następnej stronie ===>

Similarity rank: 1.1
Sentiment rank: 0.8